Røggasvarmeveksler dampkedler
Røggasvarmeveksler dampkedler
Røggasvarmeveksler dampkedler
Røggasvarmeveksler dampkedler
Røggasvarmeveksler dampkedler
Røggasvarmeveksler dampkedler

Komponenter til dampkedler

Røggasvarmeveksler dampkedler

Med effektiv genvinding af røggasspildvarme kan du spare op til 14 % brændstof og samtidig reducere emissionen. En røggasvarmeveksler kaldes også en Economiser og hører til basisudstyret i forbindelse med en energioptimeret og miljøvenlig kedeldrift.

  • Effektiv genvinding af spildvarme og reduktion af røggastabet
  • Maksimal energigevinst med udnyttelse af brændværdien
  • Brændstofbesparelse på op til 7 %, med ekstra efterkoblet kondenserende røggaskøler op til 14 %
  • Intelligent regulering giver lang levetid og høj effektivitet
  • Kompakt integreret i kedlen eller som stand-alone-variant til enkel ombygning
  • Fødevandskøling eller forvarmning af forbrændingsluften som alternativer til kondenserende røggaskøler

Fordele

Effektiv genvinding af spildvarme

Røggasflow ved kedelåbningen har et varmepotentiale på et højt temperaturniveau. For at undgå unødvendigt røggastab kan der anvendes en røggasvarmeveksler. Disse effektivitetskomponenter trækker den varme røggasvarme og forvarmer fødevandet. Det reducerer brændstofforbruget ved dampproduktion.

Maksimal energigevinst med udnyttelse af brændværdien

Med en kondenserende røggaskøler kan du ikke blot udnytte varmen i røggassen bedre. Vandet, der opstår under forbrændingen, kondenserer også. Den frigivne energi forvarmer eksempelvis koldt rent vand. Alternativt bruges varmen også til forvarmning af vand i andre processer eller som understøtning af varmeformål.

Høj brændstofbesparelse på op til 14 %

Den effektive brug af genvundet spildvarme muliggør en brændstofbesparelse på op til 7 %. Sammen med udnyttelsen af brændværdien øges besparelsespotentialet med yderligere 7 %. I kraft af de markant lavere brændstofomkostninger har røggasvarmevekslerne som regel tjent sig selv hjem i løbet af kort tid.

Intelligent reguleret med lang levetid og høj effektivitet

I forbindelse med styringerne fra Bosch kan kedlen reguleres og drives optimalt afhængigt af forbrugerens belastning. Reguleringen af systemet sikrer en kontinuerligt høj virkningsgrad og en lang levetid.

Kompakt integreret eller med mulighed for enkel eftermontering

Den integrerede røggasvarmeveksler er fra fabrikken indbygget i røggaskammeret som en integreret del af kedlen, tilsluttet på vandsiden og klar til brug med det samme. Fås også som stand-alone-variant til enkel eftermontering. Den kondenserende røggaskøler i rustfrit stål leverer Bosch også som separat modul klar til tilslutning.

Effektivitetsalternativ til kondenserende røggaskøler

Ud over den kondenserende røggaskøler giver Economiser yderligere muligheder for at forbedre virkningsgraden. Sammen med den prisgunstige fødevandskøler kan effektiviteten øges med op til 8,6 %. Et andet alternativ, der giver mulighed for at øge effektiviteten med op til 9 %, er forvarmning af forbrændingsluften.

Har du brug for hjælp?