MX25
MX25

Styringer og konnektivitet

MX25

Styringssystem til kedler med integreret brænder: baseret på det modulopbyggede styringskoncept til maksimal fleksibilitet og tilpasning til styringskravene. Afhængigt af de installerede funktionsmoduler kan det også anvendes til styring både af enkle og komplekse systemer.

 • Enkel styring til gulvmonterede kedler med integreret brænder
 • Indbygget CW400-modul til forenkling af programmering og diagnose
 • Mulighed for installation af to ekstra integrerede funktionsmoduler i et hus
 • Tilslutningsmuligheder til eksterne styringer, fejlmeddelelser og vejrføler
 • Styring af en direkte varme- og varmtvandsproduktionskreds via en beholder ved brug af en pumpe eller en 3-vejs-ventil
 • Termisk optimering med brine i forbindelse med solvarmemodul MS100 giver yderligere besparelser

Fordele

CW400 styringsmodul
 • Styringsmodul med varmekurve til udetemperatur for og styring af op til 4 varmekreds med eller uden blander og to varmtvandsproduktionskredse med anvendelse af en lagertank.
 • Vejrkompensation - vejrkompensationen gør det muligt for kedlen at forudsige en ændring af varmebehovet ud fra udetemperaturerne.
 • Rumtermostat og programmeringsenhed i ét - med opvarmningskurver, som er fastlagt fra fabrikken, for at forenkle idrifttagningen. Derudover har enheden en manuel genvej, hvormed varmeeffekten kan øges efter behov.
 • Flere varmeprogrammer - syv-dages-tidsstyring for varme og varmt vand med seks frit indstillelige omskiftningspunkter pr. dag. For hver dag i ugen kan der defineres et nyt program, hvis hver dag ser en smule anderledes ud end den forrige.
 • Påmindelsesfunktion for vedligeholdelse - gør det muligt for serviceteknikeren at gemme et kontaktnummer, som vises, når det er tid til den årlige vedligeholdelse af kedlen.
CR100 styringstermostat
 • Styring af omgivelsestemperatur og mulighed for styring af en varmekreds med eller uden blander og varmtvandsproduktion med anvendelse af solenergi.
 • Solarmodul MS100 - optimerer fyringsanlæg med solenergi, enten som selvstændigt system eller i komplekse solaranlæg i kombination med gasfyrede kedler og varmepumper.
 • Intelligent solarmodul MS200 - som MS100, men anvendes til regulering af systemer med integreret vandopvarmning som brugsvandslade- eller solarforvarmningssystemer.
Kompatible brændere

Condens 7000 F

Kompatible produkter

Kondenserende gaskedel
Condens 7000 F
Har du brug for hjælp?