Styringer og konnektivitet

Smart og transparent: intelligent styrings- og fjernstyringsteknik fra Bosch for at forbedre produktivitet, automatisering, effektivitet og tilgængelighed.

Vores innovative styringen er med optimal brugervenlig betjening og høj datatransparens for at opnå maksimal energieffektivitet. Muligheden for sikker fjerntilslutning gør anlægget mere disponibelt og giver plads til mere fleksibilitet inden for overvågning. Driftssikre, netværksforbundne, fleksible, energieffektive og brugervenlige - styringer fra Bosch.

Styringer og konnektivitet

Kedelstyring BCO

Kedelstyring BCO

Den intuitive, PLC-baserede kedelstyring giver maksimal driftsdatatransparens for optimal kedeldrift.

 • Projektspecifik styring til optimal styring af damp- eller varmtvandskedler
 • Optimal forsynings- og driftssikkerhed med integrerede overvågnings- og sikkerhedsfunktioner
 • Condition Monitoring, der sikrer ensartet høj systemeffektivitet, og at damp-, varmtvands- og kedelanlæg har høj disponibilitet
 • Intuitiv betjening ved brug af grafiske symboler og visning på moderne touchscreen-displays
Læs mere

Styringer og konnektivitet

Anlægsstyringssystem SCO

Anlægsstyringssystem SCO

Det logiske betjeningssystem med integrerede sikkerhedsfunktioner garanterer problemfri drift af kedelanlæg.

 • Til intelligent styring af flerkedelanlæg og kedelsystemer
 • Nem at slutte til overordnede visualiserings- og styresystemer
 • Integrerede overvågnings- og sikkerhedsfunktioner til beskyttelse mod fejlbetjening
 • Omfattende lagring af driftsparametre og driftsmeddelelser
Læs mere

Styringer og konnektivitet

Kompakt varmtvandskedelstyring CWC

Kompakt varmtvandskedelstyring CWC

Enkel betjening og fuldautomatisk drift af op til fire varmtvands- eller varmekedler (master/slave). Kompakt »Plug and Play«-styring med innovativ konnektivitet.

 • Modulopbygget, komplet løsning med omkostningsfordel, til alle enkeltflamme-varmtvandskedler og varmekedler
 • Intelligent følgestyring for op til fire kedler
 • Intuitiv betjening med hurtig adgang via farvedisplay og funktionstaster
 • Forkonfigureret og kablet med henblik på hurtig ibrugtagning
Læs mere

Styringer og konnektivitet

Kompakt dampkedelstyring CSC

Kompakt dampkedelstyring CSC

Styringen til det lavere dampeffektområde er overbevisende brugervenlig og omfatter ved levering alle de vigtige funktioner til delvist automatiseret kedeldrift.

 • Til komfortabel styring af dampkedler op til 4.000 t damp i timen
 • Godt pris-ydelses-forhold for dampkedler til 4.000 kg/t damp
 • Touch-farvedisplay til brugervenlig betjening og klar visualisering af driftstilstande
 • Fleksibel montering og lavt pladsbehov: installeret på kedlen fra fabrikken eller som væghængt kontaktskab
Læs mere

Styringer og konnektivitet

Kedelstyring Control 8000

Kedelstyring Control 8000

Med Control 8000 kan du nemt og effektivt betjene forskellige varmesystemer i ejendomme og store bygninger – også via internettet. Den modulopbyggede teknik giver mulighed for projektspecifik installation.

 • Kundeindividuel styring via funktionsmoduler, der kan udvides fleksibelt
 • Intuitiv betjening via farvetouchdisplay
 • Nem tilknytning til bygningsstyringsteknik
 • Højtydende grundudstyr til intelligent regulering af dit varmesystem
 • Sikker fjernopkobling for høj tilgængelighed og lokationsuafhængig betjening af dit varmesystem
Læs mere

Styringer og konnektivitet

MX25

MX25

Styringssystem til kedler med integreret brænder: baseret på det modulopbyggede styringskoncept til maksimal fleksibilitet og tilpasning til styringskravene. Afhængigt af de installerede funktionsmoduler kan det også anvendes til styring både af enkle og komplekse systemer.

 • Enkel styring til gulvmonterede kedler med integreret brænder
 • Indbygget CW400-modul til forenkling af programmering og diagnose
 • Mulighed for installation af to ekstra integrerede funktionsmoduler i et hus
 • Tilslutningsmuligheder til eksterne styringer, fejlmeddelelser og vejrføler
Læs mere

Styringer og konnektivitet

Effektivitetsassistenten MEC Optimize

Effektivitetsassistenten MEC Optimize

MEC Optimize udarbejder prognoser på basis af anlæggets driftsparametre for enkeltkomponenters levetid, foreslår tiltag til forbedring af effektiviteten og vejleder om implementering af disse tiltag.

 • Registrering af øgede energitab med intelligent lokal dataanalyse
 • Mere disponibelt anlæg - slitageprognoser giver mulighed for at optimere vedligeholdelseskonceptet
 • Højere driftssikkerhed - intelligent kedelbog med automatisk vurdering af testdata
 • Historiske driftsdata – omfattende datafangst gør det lettere at optimere anlægget og foretage fejlsøgning - også via fjernadgang som ekstraudstyr
Læs mere

Styringer og konnektivitet

Fjernadgang MEC Remote

Fjernadgang MEC Remote

MEC Remote tilbyder sikker fjernadgang til dit kedelsystem. Omfattende overvågnings- og alarmfunktioner gør det muligt at reagere hurtigt, hvis der opstår et pludseligt behov for opvarmnings- og procesvarme.

 • Komfortabel fjernovervåning af dit kedelsystem og adgang til alle vigtige driftsparametre
 • Enkel integration af Remote-teknologien til forbindelse vi internet eller firmanetværk
 • Hurtig og omkostningseffektiv online-understøttelse fra Bosch eksperter efter ønske
 • Safety first: certificeret sikkerhedskoncept med fjernadgang i flere trin
Læs mere
Har du brug for hjælp?