Dampkedel

Fremtidssikret dampproduktion med kedelsystemer fra Bosch: 175 til 55.000 kg/h damp til industrielle og kommercielle processer. Effektivt, bæredygtigt og pålideligt.

Industrikedeleksperterne fra Bosch konfigurerer og fremstiller jeres kedelanlæg ud fra jeres individuelle krav. Lige fra kompakte kedler og pladekedler med store ydelser til el-kedler – vi klarer dampproduktionen til alle industrielle og kommercielle processer. I får et system, der sparer driftsomkostninger takket være ekstra stor energieffektivitet og reducerer samtidig effektivt emissioner. Vi hjælper jer med at opnå klimaneutralitet ved hjælp af muligheder for anvendelse af CO2-neutrale energikilder som grøn brint, miljøvenlige brændstoffer og bæredygtig strøm. Dampkedelsystemerne fra Bosch opfylder de høje krav til tilgængelighed og pålidelighed og muliggør en problemfri Industry 4.0-integration. Dette fremtidssikrer jeres dampproduktion på langt sigt.

100 % electric
> 99 %

Dampkedel

El-dampkedel ELSB

El-dampkedel ELSB

ELSB (Electric Steam Boiler) er en højeffektiv, el-opvarmet dampgenerator til 350 til 7.500 kg/h damp ved op til 24 bar. Ved drift med bæredygtig strøm muliggør kedlen CO2-neutral dampforsyning til virksomheden.

 • Producerer højeffektivt op til 7,5 t/h damp kun ved brug af elektricitet - ingen forbrænding, ingen emissioner
 • Høj dampkvalitet, perfekt dynamik, fuld fleksibilitet
 • Reducerede udgifter: Ingen røggaskanal, ingen brændstofforsyning
 • Løsningsspecifikt design og særdeles pålidelig drift
Læs mere
H₂ / Biofuels
Low-NOx

Dampkedel

Universal dampkedel CSB

Universal dampkedel CSB

Ekstra kompakt dampkedel til ydelser op til 23.600 kg/h damp, konstrueret iht. EN 12953. CSB udmærker sig ved høj effektivitet og muliggør fremtidige lave emissioner i overensstemmelse med MCP-direktivet (EU) 2015/2193.

 • Fås med stort effektområde fra 300 til 23.600 kg/h til tryk fra 0,5 til 16 bar
 • Høj effektivitet takket være integreret Economiser og skrueformede varmevekslerrør
 • Fleksible anvendelsesmuligheder med forskellige brændstoffer og som multibrændselfyring (olie, naturgas, biogas, op til 20 % brint)
 • Opfylder også strenge emissionsgrænser i kombination med vores brændere og styringer
Læs mere
H₂ ready
> 95 %

Dampkedel

Universal dampkedel U-MB

Universal dampkedel U-MB

Produktbetegnelsen U-MB står for »Universal Modular Boiler« (trestrenget dampkedel i modulopbygget konstruktion). Denne kedeltype består af flere moduler, der opfylder dine individuelle krav til perfektion.

 • Tretrækskedel for mindre til mellemstort dampbehov fra 200 til 2.000 kg/h ved op til 16 bar
 • Mindre pladsbehov for enkel transport ind i opstillingsrummet
 • Høj virkningsgrad med integreret Economiser
 • Fleksibelt anvendelig med forskellige brændstoffer og som multibrændselsfyring (olie, gas, biogas, brint)
Læs mere
H₂ ready
> 95 %
Low-NOx

Dampkedel

Universal dampkedel UL-S, UL-SX

Universal dampkedel UL-S, UL-SX

UL-S er en højeffektiv dampkedel i trestrenget konstruktion fra 1.250 til 28.000 kg/h damp ved op til 30 bar. Takket være de særligt lave emissioner og muligheden for at skifte til biobrændsel eller brint er UL-S fremtidssikker.

 • Meget effektiv i alle effektområder fra 1.250 til 28.000 kg/h giver lave driftsudgifter og emissioner
 • Komplet system med kundespecifik udstyr og fremtidssikker teknologi
 • Gennemtestet design (»Made in Germany«), særlig lang levetid og nem at vedligeholde
 • Kontinuerlig dampkvalitet til pålidelige forsyning
Læs mere
H₂ ready
> 95 %
Low-NOx

Dampkedel

Universal dampkedel ZFR, ZFR-X

Universal dampkedel ZFR, ZFR-X

ZFR er en højeffektiv toflammerørkedel i trestrenget konstruktion fra 18.000 til 55.000 kg/h damp ved op til 30 bar. To uafhængige fyringer og røggasveje giver særligt høj fleksibilitet via dobbelt modulationsområde.

 • Toflammerørkedel fra 18.000 til 55.000 kg/h med meget høj effektivitet i hele effektområdet
 • Driftssikker løsning til meget svingende dampbehov
 • Projektspecifikt udstyr og valgfri komponenter som eksempelvis produktion af varm damp
 • Fremtidssikker med ekstraudstyr til Low-NOx og CO2-neutral drift
Læs mere
Har du brug for hjælp?