Unimat varmtvandskedel UT-H
Unimat varmtvandskedel UT-H
Unimat varmtvandskedel UT-H
Unimat varmtvandskedel UT-H
Unimat varmtvandskedel UT-H
Unimat varmtvandskedel UT-H
Unimat varmtvandskedel UT-H
Unimat varmtvandskedel UT-H
H₂ ready
> 95 %

Varmtvandskedel

Unimat varmtvandskedel UT-H

UT-H er en energieffektiv varmtvandskedel i effektområdet fra 820 til 18.300 kW ved op til 30 bar. Egnet til alle processer i det høje temperatur- og trykområde. Muligheden for at skifte til klimaneutrale brændstoffer gør den fremtidssikker.

  • Højtryksvarmtvandskedel fra 820 til 18.300 kW med meget høje effektivitetsværdier
  • Fleksibel i brug inden for den forarbejdende industri og fjernvarmenet med temperaturniveauer på op til 225 °C
  • Kundeindividuel dimensionering og fremtidssikker teknologi
  • Brugerspecifikke styringskoncepter med integration af styreteknik og fjernovervågning
  • Specialkonstruktioner mulige som spildvarmekedel
  • Gennemtestet og driftssikker konstruktion (»Made in Germany«)

Fordele

Meget høje effektivitetsværdier med lave driftsudgifter

Sammen med en røggaskøler eller kondenserende røggaskøler udnytter UT-H den anvendte energi endnu mere effektivt. Der er mulighed for en brændstofbesparelse på op til 15 %. Yderligere effektivitetskomponenter som forbrændingsoptimering og det effektive Bosch-isoleringskoncept øger desuden kedelanlæggets virkningsgrad.

Fleksibel i brug inden for den forarbejdende industri og i fjernvarmenet

UT-H giver energieffektiv procesvarme som en- eller flerkedelanlæg i det høje temperaturområde op til 225 °C ved op til 30 bar. Bosch-kedlen er særligt velegnet til procesvarmeudnyttelse inden for industri og erhverv samt som supplement til kraftvarmeværker.

Kundeindividuel dimensionering og fremtidssikker teknologi

Bosch fremstiller UT-H iht. projektspecifikke krav med individuelt udstyr. Kedel- og brænderteknologi er afstemt efter hinanden og giver en miljøvenlig varmeproduktion. Det er til enhver tid muligt at skifte til klimaneutrale brændstoffer som biogas, bioolie eller grøn brint.

Brugerspecifikke styringskoncepter med integration af styreteknik og fjernovervågning

Du kan nemt betjene UT-H med kompaktstyringen CWC eller kedelstyringen BCO fra Bosch. De forkonfigurerede protokoller giver mulighed for en nem tilknytning til dit automatiseringssystem. Med den beskyttede eksterne adgang MEC Remote som ekstraudstyr opdager du hurtigt afgivelser i driften.

Specialkonstruktioner mulige som spildvarmekedel

Bosch tilbyder for eksempel også UT-H i projektspecifikke specialkonstruktioner, for eksempel som spildvarmekedel med fyring og med firestrenget træk til delvis udnyttelse af spildvarmen eller som ren spildvarmekedel. Eksisterende spildvarmekilder, for eksempel fra kraftvarmeværker eller gasturbiner, kan bruges effektivt og på en miljøvenlig måde - hvilket sparer brændstof og emissioner.

Gennemtestet og driftssikker konstruktion (»Made in Germany«)

Det anvendte konstruktionsprincip i UT-H har en positiv indvirkning på levetiden og driftssikkerheden. Placeringen af ildkanal og vendekammer giver en ensartet opvarmning, herunder også i kold tilstand, og reducerer spændingerne i kedlen. Via det optimerede vandindhold opnår UT-H hurtigt den ønskede driftstemperatur.

Tekniske detaljer og dokumenter

Model

UT-H

Varmebærende medium 

gas, olie, bio gas, bio olie, brint

Konstruktion

tretræks ildkanal/røgrørs teknologi

Kapacitet

820 op til 18.300 kW

Overtrykssikring

op til 30 bar

Maks. temperatur

op til 225 °C

Brændstof 

gas, olie, bio gas, bio olie, brint

Kompatible produkter

Komponenter til varmtvandskedler
Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler
Styringer og konnektivitet
Kedelstyring BCO
Styringer og konnektivitet
Anlægsstyringssystem SCO
Styringer og konnektivitet
Fjernadgang MEC Remote
Har du brug for hjælp?