Komponenter til kedel

Kedeltilbehør til perfekt afstemt system og effektiv drift.

Ved at kombinere de pålidelige kedler fra Bosch med intelligente styringer og systemkomponenter bliver de til supereffektive komplette systemer. Om der er tale til spildvarmegenvinding for at reducere brændstofforbruget, termiske beholdere til effektiv integration af vedvarende energi eller forkonfigurerede hydraulikmoduler - tilbehørssortimentet til kedler omfatter løsninger, der er nemme at integrere, også i komplekse applikationer.

Komponenter til varmtvandskedler

Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler

Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler
 • Effektiv genvinding af spildvarme og reduktion af røggastabet
 • Maksimal energigevinst med udnyttelse af brændværdien
 • Op til 7 % brændstofbesparelse, ved en udnyttelse af brændværdien op til 15 %
 • Intelligent regulering giver lang levetid og høj effektivitet
Læs mere

Komponenter

Vandbehandlingsmodul WTM

Vandbehandlingsmodul WTM
 • Fuldautomatisk blødgøring af det rene vand forebygger kalkaflejring
 • Konstant fødevand med lav hårdhed for at undgå til tilkalkning af kedlens varmeflader
 • Sikrer effektiv varmeoverførsel, høj rentabilitet og lang levetid for kedlen
 • Stor driftssikkerhed og integration i kedelanlæggets styring
Læs mere

Komponenter

Bufferbeholder

Bufferbeholder

Med beholdervolumen i forskellige størrelser fra 500 til 1.300 liter giver vores Bosch bufferbeholdere høj kvalitet i særligt kompakt form. Begrænset plads og en lang række tilslutningsmuligheder giver mulighed for fleksibel brug.

 • Bufferbeholder som centralt bindeled i varmesystemet
 • Fleksibel brug takket være mange varianter
 • Kompakt beholdervolumen fra 500 til 1.300 liter
 • Flere beholdere kan udvides til kaskadekobling
Læs mere

Komponenter

Returflow-temperatursikring RTS

Returflow-temperatursikring RTS
 • Til overholdelse af den nødvendige returløbstemperatur
 • Hurtig og nem at installere
 • Sikker opfyldelse af driftsbetingelserne
Læs mere

Komponenter

Gasreguleringsmodul GRM

Gasreguleringsmodul GRM
 • Til pålidelig brændstofforsyning med gas
 • Leveres klar til hurtig montering
 • Nøjagtig overholdelse af myndighedskrav
 • Forbedring af driftssikkerheden
Læs mere
Har du brug for hjælp?