Effektivitetsassistenten MEC Optimize
Effektivitetsassistenten MEC Optimize
Effektivitetsassistenten MEC Optimize
Effektivitetsassistenten MEC Optimize
Effektivitetsassistenten MEC Optimize
Effektivitetsassistenten MEC Optimize

Styringer og konnektivitet

Effektivitetsassistenten MEC Optimize

MEC Optimize udarbejder prognoser på basis af anlæggets driftsparametre for enkeltkomponenters levetid, foreslår tiltag til forbedring af effektiviteten og vejleder om implementering af disse tiltag.

  • Registrering af øgede energitab med intelligent lokal dataanalyse
  • Mere disponibelt anlæg - slitageprognoser giver mulighed for at optimere vedligeholdelseskonceptet
  • Højere driftssikkerhed - intelligent kedelbog med automatisk vurdering af testdata
  • Historiske driftsdata – omfattende datafangst gør det lettere at optimere anlægget og foretage fejlsøgning - også via fjernadgang som ekstraudstyr
  • Digital dokumentlagring – alle de vigtigste anlægsdokumenter gemmes lokalt og kan altid hentes frem
  • Enkel anlægsintegration – overførsel af anlægsdata til styringsteknikken via gængse protokoller eller visualisering via pc/tablet (MEC Remote)

Fordele

Oversigt
  • MEC Optimize er integreret i kedel-kontrolskabet og registrerer samtlige data om kedlen og alle de tilsluttede anlægskomponenter. Driftsdataene gemmes lokalt og vurderes med trendanalyser. Hvis brændstofforbruget eksempelvis stiger på grund af høje afsaltningsrater eller urenheder i kedlen, identificerer og melder den digitale effektivitetsassistent mulige årsager. Ellers er der mulighed for at sende meddelelser i definerede tilfælde direkte via fjerntilslutningen MEC Remote til den ansvarliges mobiltelefon.
  • MEC Optimize anvendes ikke kun som digital kedelbog, men fortolker også de indførte værdier og hjælper den kedelansvarlige med at opdage og afhjælpe tilstande, der kan medføre korrosion eller som sågar er sikkerhedskritiske. Desuden bliver driften analyseret for hyppige opstarter, ineffektiv kedelfølgestyring og for hyppig aktivering af brænderen. Produktionsudfald som følge af afbrudt procesvarmeforsyning forebygges også af MEC Optimize: For alle væsentlige komponenter gemmes de tilladte belastninger og koblingsspil. På basis af driften undersøger effektivitetsassistenten komponenternes tilstand, udarbejder prognoser over den resterende funktionstid og understøtter vedligeholdelsesplanlægningen.
Udstyr

System MEC Optimize omfatter en forprogrammeret industri-pc, der er fast forbundet med kontaktskabet. Modulet er forkonfigureret fra fabrikken med en af tre mulige styretekniske protokoller (BACnet/IP, Modbus TCP eller OPC UA) og har alle relevante data og dokumenter til kedelanlægget liggende i hukommelsen. Til behovstilpasset kobling af flerkedelanlæg kan der ud over hardware-varianten til op til tre kedler kedel også vælges mellem to yderligere udvidelsesmuligheder til seks og ti kedler.

Har du brug for hjælp?