Komponenter til varmtvandskedler

Varmtvandskedelmoduler til nem montering og sikker kedeldrift.

Vores moduler til varmtvandskedler letter montagen og sikker drift af anlægget. De leveres formonteret fra fabrikken og er også egnede til eftermontering.

Komponenter til varmtvandskedler

Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler

Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler

Med effektiv genvinding af røggasspildvarme kan du spare op til 15 % brændstof og samtidig reducere emissionen. En røggasvarmeveksler hører til basisudstyret i forbindelse med en energioptimeret og miljøvenlig kedeldrift.

 • Effektiv genvinding af spildvarme og reduktion af røggastabet
 • Maksimal energigevinst med udnyttelse af brændværdien
 • Op til 7 % brændstofbesparelse, ved en udnyttelse af brændværdien op til 15 %
 • Intelligent regulering giver lang levetid og høj effektivitet
Læs mere

Komponenter

Returflow-temperatursikring RTS

Returflow-temperatursikring RTS

Modulet sikrer, at min. returløbstemperatur og maks. temperaturspredning mellem frem- og returløb overholdes.

 • Til overholdelse af den nødvendige returløbstemperatur
 • Hurtig og nem at installere
 • Sikker opfyldelse af driftsbetingelserne
Læs mere

Komponenter

Vandbehandlingsmodul WTM

Vandbehandlingsmodul WTM
 • Fuldautomatisk blødgøring af det rene vand forebygger kalkaflejring
 • Konstant fødevand med lav hårdhed for at undgå til tilkalkning af kedlens varmeflader
 • Sikrer effektiv varmeoverførsel, høj rentabilitet og lang levetid for kedlen
 • Stor driftssikkerhed og integration i kedelanlæggets styring
Læs mere

Komponenter

Gasreguleringsmodul GRM

Gasreguleringsmodul GRM
 • Til pålidelig brændstofforsyning med gas
 • Leveres klar til hurtig montering
 • Nøjagtig overholdelse af myndighedskrav
 • Forbedring af driftssikkerheden
Læs mere
Har du brug for hjælp?