Returflow-temperatursikring RTS
Returflow-temperatursikring RTS

Komponenter

Returflow-temperatursikring RTS

Modulet sikrer, at min. returløbstemperatur og maks. temperaturspredning mellem frem- og returløb overholdes.

  • Til overholdelse af den nødvendige returløbstemperatur
  • Hurtig og nem at installere
  • Sikker opfyldelse af driftsbetingelserne

Fordele

Oversigt

Returløbstemperatursikring af en hedtvandskedel kan realiseres via returløbstemperaturvedligeholdelse eller returløbstemperaturløft.

Konstruktion

Alle de enkelte tilbehørsdele som fremløbsadapter med sikkerhedsudstyr, returadapter, frem- og returløbsarmaturer, cirkulationspumpe og motor-trevejsventil er forproduceret til det monteringsklare modul RTS.

Udstyr
  • Returløbsvedligeholdelse består af: kedelkredspumpe, trevejs-reguleringsarmatur, returløbstemperaturregulering, drosselspjæld fremløb/returløb
  • Retursløbstemperaturløft består af: tilsætningspumpe, drosselspjæld på suge-/tryksiden, kontraspjæld på tryksiden, motordrosselspjæld kedelreturløb, drosselspjæld kedelfremløb
Har du brug for hjælp?