Spildvarmekedel fyret med egen spildvarme
Spildvarmekedel fyret med egen spildvarme
Spildvarmekedel fyret med egen spildvarme
Spildvarmekedel fyret med egen spildvarme
H₂ ready

Spilvarmesystemer

Spildvarmekedel fyret med egen spildvarme

Den konventionelt fyrede kedel producerer varme eller procesvarme og udnytter samtidig varmepotentialet fra spildvarmekilder.

  • Konventionelt fyret varmeenhed med ekstra integreret røgkanal til udnyttelse af overskudsvarme
  • Miljøvenlig produktion af fyringsvarme- eller procesvarme gennem udnyttelse af spildvarmekilder
  • Høj forsyningssikkerhed med fyret med egen spildvarme
  • Robust, driftssikker og med lang levetid
  • Fleksibelt anvendelig med forskellige brændstoffer og som multibrændselsfyring (olie, gas, biogas, brint)
  • Ideel i kombination med modulopbyggede kraftvarmeværker eller gasturbiner

Fordele

Oversigt
  • Disse varmtvands- eller dampkedelvarianter er konventionelt fyrede 3-strengs-kedler med ekstra integreret separat røgkanal til udnyttelse af spildvarme. Anvendes hovedsageligt i kombination med kraftvarmeværker eller gasturbiner. I spildvarmestrengen udnyttes den varme røggas fra forudgående forbrændingsprocesser som hjælp i varm- eller procesvarmeproduktionen.
  • Ved brug af spildvarmekedler uden ekstra fyring er det normalt nødvendigt med ekstra spidsbelastningskedler. Det er ofte ikke nødvendigt i konstruktionsvarianten på grund af fyringen med egen spildvarme. Investeringsomkostninger, pladsbehov og udstyrsomkostninger reduceres markant.
Udstyr

Det mulige udstyr er identisk med udstyrsmulighederne til kedelserien Universal damkedler UL-S og Unimat varmtvandskedler UT-H.

Har du brug for hjælp?