Anlægsstyringssystem SCO
Anlægsstyringssystem SCO

Styringer og konnektivitet

Anlægsstyringssystem SCO

Det logiske betjeningssystem med integrerede sikkerhedsfunktioner garanterer problemfri drift af kedelanlæg.

 • Til intelligent styring af flerkedelanlæg og kedelsystemer
 • Nem at slutte til overordnede visualiserings- og styresystemer
 • Integrerede overvågnings- og sikkerhedsfunktioner til beskyttelse mod fejlbetjening
 • Omfattende lagring af driftsparametre og driftsmeddelelser
 • Sikker fjernadgang via MEC Remote
 • Intuitiv betjening ved brug af grafiske symboler og visning på moderne touchscreen-displays

Fordele

Oversigt

Anlægsstyringssystemet SCO samler dampkedlers og/eller varmtvandskedlers styringer samt enkelte modulstyringer til et omfattende styringssystem og giver mange nye muligheder. Kommunikationen mellem de enkelte kedelstyringer BCO, mulige øvrige styringer og SCO sker via et effektivt bussystem. Arbejdskrævende ledningsføring og signaladskillelse er således overflødig. Tilslutning til overordnede visualiserings- og styresystemer kan ske via et Profibus-DP-interface.

Konstruktion

Effektiv PLC-styring med berøringsfølsomt TFT-farvedisplay til betjening.

Udstyr
 • Følgestyring til flerkedelanlæg
 • Integration af vandanalyser
 • Integration af afgasningsanlæg
 • Integration af kondensatanlæg
 • Integration af fremmedstofovervågning
 • Integration af olieforsyningsenheder
 • Forskellige tryk- og temperaturregulatorer osv.
 • Returløbsvedligeholdelse (kun varmt vand)
 • Klimastyret kedelregulering (kun varmt vand)
Har du brug for hjælp?