Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler
Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler
Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler
Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler
Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler
Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler

Komponenter til varmtvandskedler

Røggasvarmeveksler til varmtvandskedler

Med effektiv genvinding af røggasspildvarme kan du spare op til 15 % brændstof og samtidig reducere emissionen. En røggasvarmeveksler hører til basisudstyret i forbindelse med en energioptimeret og miljøvenlig kedeldrift.

  • Effektiv genvinding af spildvarme og reduktion af røggastabet
  • Maksimal energigevinst med udnyttelse af brændværdien
  • Op til 7 % brændstofbesparelse, ved en udnyttelse af brændværdien op til 15 %
  • Intelligent regulering giver lang levetid og høj effektivitet
  • Kompakt integreret i kedlen eller som stand-alone-variant til enkel ombygning

Fordele

Effektiv genvinding af spildvarme

Røggasflow ved kedelåbningen har et varmepotentiale på et højt temperaturniveau. For at undgå unødvendigt røggastab kan der anvendes en røggasvarmeveksler. Denne effektivitetskomponent udvinder røggasvarmen og forvarmer returvandet.

Maksimal energigevinst med udnyttelse af brændværdien

Ved et tilgængeligt separat vandkredsløb kan brændværdien udnyttes optimalt. En kondenserende røggaskøler i rustfrit stål sænker røggastemperaturen delvist til under dugpunktet - røggassen kondenserer. Den kondensationsvarme, der bliver fri, forvarmer det separate vandkredsløb.

Høj brændstofbesparelse på op til 15 %

Den effektive brug af genvundet spildvarme muliggør en brændstofbesparelse på op til 7 %. Med udnyttelsen af brændværdien er det endda muligt at spare helt op til 15 %. I kraft af de markant lavere brændstofomkostninger har røggasvarmevekslerne som regel tjent sig selv hjem i løbet af kort tid.

Intelligent reguleret med lang levetid og høj effektivitet

I forbindelse med styringerne fra Bosch kan kedlen reguleres og drives optimalt afhængigt af forbrugerens belastning. Reguleringen af systemet sikrer en kontinuerligt høj virkningsgrad og en lang levetid.

Kompakt integreret eller med mulighed for enkel eftermontering

Den integrerede variant af røggasvarmeveksleren eller den kondenserende røggaskøler er fra fabrikken indbygget i røggaskammeret som en integreret del af kedlen, tilsluttet på vandsiden og klar til brug med det samme. Fås også som stand-alone-varianter, der er klar til tilslutning med ekstra bypass - kan anbefales ved brug af to brændstoftyper.

Har du brug for hjælp?