Uni Condens 8000 F (800-1.200 kW)
Uni Condens 8000 F (800-1.200 kW)
Uni Condens 8000 F (800-1.200 kW)
Uni Condens 8000 F (800-1.200 kW)

Kedel

Uni Condens 8000 F (800-1.200 kW)

Med en ydelse fra 800 til 1200 kW er Uni Condens 8000 F ideel til større erhvervsmæssig anvendelse, boligområder eller offentlige bygninger.

  • Kondenserende, rustfri stålkedel til erhvervsanvendelse fra 800 til 1.200 kW, f.eks. til kontorbygninger og store ejendomme
  • Drift både med gas og med svovlfattig fyringsolie med lave emissioner
  • Enkel installation, da isolering, beklædning og akustisk dæmpning er installeret fra fabrikken
  • Kompakt konstruktion, som også muliggør installation på steder med begrænset plads (maks. indbygningshøjde 2,05 m)
  • Kan nemt kombineres med andre varmeenheder

Fordele

Installation

Den gennemtænkte teknik giver mulighed for en hurtig og pålidelig installation. Den kondenserende kedel leveres komplet formonteret - inklusiv isolering og beklædning. Varmekredsens fremløb og returløb kan tilsluttes, så der spares tid, fordi der ikke er behov for yderligere anordninger, som f.eks. strømningsvagt eller kedelkredspumpe. En kaskadeopkobling er også enkel: Det er tilstrækkeligt at sammenkoble kedlerne via hydraulikken.

Energibesparelse

Tekniske detaljer, som f.eks. innovative konvektionshedeflader eller separate returløbsstudser til adskillelse af høj- og lavtemperaturkredse, bidrager konsekvent til energibesparelse.

Innovation

Uni Condens 8000 F er udstyret med varmeovergangsflader efter modstrømsvarmevekslerprincippet. De anvendte rør er særligt snoede, og deres tværsnit reduceres hen mod enden. Det forbedrer systemets effektivitet og giver en ekstra kompakt konstruktion.

Fleksibilitet

Endvidere behøver du ikke at lægge dig fast på det valgte brændstof, og du kan udnytte de svingende råstofpriser - eller ved senere tilslutning til gasnettet fortsat anvende den samme kedel. I kombination med en dualstofbrænder kan kedlen omstilles til flydende brændstoffer, hvis gasforsyningen svigter.

Systemintegration

Det er helt enkelt at kombinere med andre varmebærere på grund af den lave modstand på vandsiden. Uanset om det er i netværk med en varmepumpe eller et modulopbygget kraftvarmeværk - du kan altid stole på Uni Condens 8000 F. Både i team og som stand-alone-løsning.

Service

Den fleksible teknik fra Bosch er grundlaget for enkel service. Kedlen kan uden problemer kombineres med mange forskellige reguleringssystemer - og konfigureres dermed optimalt til dine krav. Derudover letter fjernservice service og overvågning af anlægget.

Kompatible produkter

Styringer og konnektivitet
Kedelstyring Control 8000
Har du brug for hjælp?