Uni Condens 8000 F (50-115 kW)
Uni Condens 8000 F (50-115 kW)

Kedel

Uni Condens 8000 F (50-115 kW)

Med ydelser fra 50 til 115 kW er denne kedel helt perfekt til erhvervsbrug, hvor det drejer sig om driftsudgifter og stor pålidelighed.

  • Kondenserende kedel til flerfamiliehuse og mindre erhvervsanvendelse fra 50 til 115 kW
  • Årstidsafhængig rumopvarmningseffektivitet op til 70 kW på 93%
  • Drift både med gas og med svovlfattig fyringsolie med lave emissioner
  • Enkel hydraulisk montering (ingen minimumflowmængde påkrævet)
  • To adskilte returkredse til høje og lave temperaturer

Fordele

Installation

Den gennemtænkte teknik giver mulighed for en hurtig og pålidelig installation. Varmekredsens fremløb og returløb kan tilsluttes, så der spares tid, fordi der ikke er behov for yderligere anordninger, som f.eks. strømningsvagt eller kedelkredspumpe. En kaskadeopkobling er også enkel: Det er tilstrækkeligt at sammenkoble kedlerne via hydraulikken. Det letter planlægningen, sparer tid ved installationen og sænker driftsudgifterne.

Energibesparelse

Tekniske detaljer, som f.eks. innovative konvektionshedeflader eller separate returløbsstudser til adskillelse af høj- og lavtemperaturkredse, bidrager konsekvent til energibesparelse.

Innovation

Uni Condens 8000 F er udstyret med varmeovergangsflader efter modstrømsvarmevekslerprincippet. De anvendte rør er særligt snoede, og deres tværsnit reduceres hen mod enden. Det forbedrer systemets effektivitet og giver en ekstra kompakt konstruktion.

Fleksibilitet

Endvidere behøver du ikke at lægge dig fast på det valgte brændstof, og du kan udnytte de svingende råstofpriser - eller ved senere tilslutning til gasnettet fortsat anvende den samme kedel.

Systemintegration

Det er helt enkelt at kombinere med andre varmebærere på grund af den lave modstand på vandsiden. Uanset om det er i netværk med en varmepumpe eller et modulopbygget kraftvarmeværk - du kan altid stole på Uni Condens 8000 F. Både i team og som stand-alone-løsning.

Service

Den fleksible teknik fra Bosch er grundlaget for enkel service. Kedlen kan uden problemer kombineres med mange forskellige reguleringssystemer - og konfigureres dermed optimalt til dine krav. Derudover letter fjernservice service og overvågning af anlægget.

Kompatible produkter

Styringer og konnektivitet
Kedelstyring Control 8000
Har du brug for hjælp?