Vandservicemodul WSM-V, WSM-T
Vandservicemodul WSM-V, WSM-T
Vandservicemodul WSM-V, WSM-T
Vandservicemodul WSM-V, WSM-T
Vandservicemodul WSM-V, WSM-T
Vandservicemodul WSM-V, WSM-T

Komponenter

Vandservicemodul WSM-V, WSM-T

Modulet forsyner dampkedlen med afgasset og kemisk behandlet fødevand og bortskaffer afsaltnings- og spildevandet.

  • Vandbehandling til dampkedelanlæg
  • Forhindring af korrosion i kedlen
  • Maksimal afgasningsvirkning og reduceret kemikalieforbrug med fuld afgasning WSM-V
  • Delafgasningsmodul WSM-T til små anlæg
  • Hurtig og enkel planlægning, montering og aflevering afstemt efter dampkedlen
  • Krav til indløbshøjde muliggør opstilling i stueplan samt enkel idrifttagning

Fordele

Oversigt

Vandservicemodul WSM-V til fuld afgasning er egnet til alle dampkedler med en effekt på 2.000 til 100.000 kg/t, og WSM-T til delvis afgasning til dampkedler med en effekt på 8.000 kg/t.

Konstruktion

Alle komponenter rørføres, varmeisoleres og tilsluttes elektrisk i højeste udstyrskvalitet til en multifunktionel monteringsenhed. Man behøver ikke store stilladskonstruktioner: Det kompakte modul er monteret på en stabil bærende konstruktion og konstrueret til opstilling i stueplan. Alle funktioner reguleres computerstøttet og automatisk med en PLC-styring med touch-display.

Udstyr
  • Modulet består af den dampopvarmede fødevandsbeholder, kemikaliedoseringsanlægget, afslamnings- og afspændingsbeholder, en vandprøvekøler og de tilhørende armaturer samt styreskabet.
  • Som ekstraudstyr fås yderligere komponenter som fx et varmegenvindingsmodul til lud, en ekstra kemikaliedoseringsenhed eller fødepumpemoduler. I WSM-V er der monteret en sprøjte- eller risleafgasser på fødevandsbeholderen.
Har du brug for hjælp?