Fødevandskølemodul FWM
Fødevandskølemodul FWM

Komponenter

Fødevandskølemodul FWM

Modulet afkøler fødevandet før indløb i anlæggets Economiser for at opnå bedre udnyttelse af røggasvarmen. Det forbedrer virkningsgraden i dampkedelanlæg.

  • Spar op til 1,8 % af brændstofudgifterne gennem en bedre udnyttelse af røggasvarmen
  • Enkel eftermontering på ældre anlæg takket være det begrænsede pladsbehov og enkle rørinstallation
  • Afstemt regulering til sikker drift af kedel og komponenter
  • Hurtig amortisering også ved anlæg med få driftstimer
  • Klar til brug med få tilslutninger
  • Enkel idrifttagning, betjening og service

Fordele

Oversigt

I fødevandskølemodulet opvarmes koldt tilsætningsvand i en varmeveksler ved hjælp af varmt fødevand. Ved afkøling af fødevand opnår man en større temperaturforskel mellem vand og røggas i anlæggets Economiser. Det gør det muligt at trække mere varme ud af røggassen. Den fyringstekniske virkningsgrad stiger på den måde med op til 1,8 %. Fødevandsreguleringen forhindrer, at der trænger koldt fødevand ind i kedlen, og sikrer, at der ikke opstår kondensation i anlæggets Economiser.

Konstruktion

Modulet leveres med alle montagedele på en grundramme parat til tilslutning.

Udstyr

Fødevandskølemodulet består af pladevarmeveksler inklusive isolering, armaturer, rørledningsmellemstykke og temperatursensorer.

Har du brug for hjælp?