Dampakkumulatormodul SAM
Dampakkumulatormodul SAM

Komponenter

Dampakkumulatormodul SAM

Modulet stiller ekstra damp til rådighed i spidsbelastningsperioder.

  • Til dækning af kortvarige spidsbelastninger
  • Udligning af kortvarige effektspidser
  • Reduktion af vandmedrivning og de negative følger heraf
  • Reduktion af dampgeneratorens koblingshyppighed
  • Reduktion af energiforbruget og slitagen

Fordele

Oversigt

Modulet har til formål at lagre et defineret energiindhold, der står til rådighed som aflastningsdamp ved tryksænkning. Anvendelsesområdet er dækning af spidsbelastninger, fx ved kortvarig overskridelse af dampgeneratorens kapacitet. Jo større vandindhold i beholderen, jo mere efterfordampningsvarme.

Konstruktion

Dampakkumulatoren består af en liggende cylindrisk beholder med indbygget dampdyserør.

Udstyr

Modulet er varmeisoleret og leveres funktionsklart med monteret udstyr. Modulet er udstyret med et udluftnings-, afløbsafspærrings-, påfyldningsafspærrings-, dampindløbs- og -udtagningsarmatur, overløb og overtrykssikring, direkte temperaturvisning og vandstandsindikator.

Har du brug for hjælp?