Fødevandsreguleringsmodul RM
Fødevandsreguleringsmodul RM

Komponenter

Fødevandsreguleringsmodul RM

Modulet sikrer et så konstant kedelvandsniveau som muligt, forbedrer dampkvaliteten og sørger for at øge gennemstrømningstiden for at øge effektiviteten af røggasvarmeveksleren.

  • Til kontinuerlig fødevandsregulering
  • Forbedret effektivitet af røggasvarmevekslerne
  • Færre pumpekoblinger
  • Konstant kedelvandniveau
  • Sikker minimumflowmængde til køling af fødepumpen

Fordele

Oversigt

Hvis der ikke forefindes en hastighedsstyret fødepumpe, anbefales det som alternativ for alle kedler, der er udstyret med modulerende brændere og røggasvarmevekslere, at anvende konstant regulering med fødevandsreguleringsmodulet. Modulet giver længere gennemstrømningstid i røggasvarmeveksleren og dermed også optimal varmegenvinding fra kedelrøggas. Samtidig sikres den minimummængde, der er nødvendig til køling af fødepumpen, via fødevandsreguleringsmodulet.

Har du brug for hjælp?