Afspændings-, varmegenvindings- og afløbsvandmodul EHB
Afspændings-, varmegenvindings- og afløbsvandmodul EHB

Komponenter

Afspændings-, varmegenvindings- og afløbsvandmodul EHB

Modulet genvinder varme fra temperaturførende spildevand fra dampkedelanlægget og bortleder varmen sikkert.

  • Til køling af spildevand og genvinding af varme fra afsaltningsvand/kondensat
  • Øgning af anlæggets virkningsgrad med op til 2 %
  • Lavere brændstof-, kølevands- og spildevandsomkostninger
  • Nøjagtig overholdelse af myndighedskrav med automatisk drift
  • Straks driftsklar efter hurtig og nem montering med få tilslutninger

Fordele

Oversigt

Modulet består af en kombination af afspændings- og varmegenvindingsmodulet EHM og spildevands-, afspændings- og kølemodulet BEM. Det står således for genvinding af varmeenergi fra temperaturførende vand (afsaltningsvand/kondensat) og afledning af spildevand, idet den tilladte kanalindføringstemperatur overholdes.

Konstruktion

Modulet består af afspændingsbeholder samt spildevand- og kølebeholder. Der er en integreret varmeveksler med tilhørende armaturer til varmegenvinding.

Udstyr

To cylindre over hinanden med bund, der er lukket i begge ender, indgangsstation, alle nødvendige armaturer, indbyrdes rørføring og varmeisolering er en del af leveringsomfanget, der kan leveres færdigmonteret fra fabrikken.

Har du brug for hjælp?