Luftforvarmersystem APH
Luftforvarmersystem APH

Komponenter

Luftforvarmersystem APH

Med dette system forvarmes forbrændingsluften og sænkes røggastemperaturen. Virkningsgraden stiger.

  • For større systemeffektivitet og reduceret brændstofforbrug med op til 2 %
  • Forvarmning af forbrændingsluften overtager en lille del af brænderens termiske ydelse
  • Mindre investeringer sammenlignet med konventionelle løsninger, kortere amortiseringsperiode
  • Begrænset service- og reparationsbehov

Fordele

Oversigt
  • I nye dampkedelanlæg med Economiser kan luftforvarmning anvendes som en funktion, der forbedrer virkningsgraden, når det ikke er praktisk muligt at integrere en røggaskondensator.
  • Luftforvarmersystemet tilbydes i standardversion til Bosch dampkedler med en ildkanal eller to ildkanaler samt Duoblock-brændere. Systemet er økonomisk fra en kedeleffekt på ca. fem ton damp i timen. Med muligheden for opstilling af ventilatoren oven på kedlen får man et meget kompakt system på en lille opstillingsflade. Investeringen har normalt betalt sig selv tilbage på 1,5 til 2 år.
Konstruktion

I Bosch systemet anvendes en delstrøm af det opvarmede fødevand til at hæve forbrændingslufttemperaturen. Den derved nedkølede fødevandsdelstrøm øger effektiviteten med en yderligere sænkning af røggastemperaturen i den efterkoblede kombi-røggasvarmeveksler.

Udstyr

Luftforvarmersystemet består af 3-vejsventil, kombineret røggasvarmeveksler og varmeveksler på luftsiden. Sammenlignet med de almindelige systemer med to kredse er der her ikke behov for cirkulationspumpe, ekspansionsbeholder og forskelligt elektronisk sikkerheds- og reguleringsudstyr. Både investeringens størrelse og de løbende vedligeholdelses- og reservedelsomkostninger bliver mindre.

Har du brug for hjælp?