Funktionsmodul FM-CM
Funktionsmodul FM-CM
Funktionsmodul FM-CM
Funktionsmodul FM-CM

Komponenter til styringer og konnektivitet

Funktionsmodul FM-CM

Med funktionsmodulet FM-CM kan du kombinere op til 16 varmeproducenter efter behag – uanset om de står på gulvet eller er væghængte. Intelligente styringsfunktioner muliggør en effektiv og fleksibel drift af dit flerkedelanlæg.

  • Integration af op til 16 varmeproducenter i Control 8000
  • Anlægskombination efter behag og hensyntagen til varmeproducenternes specifikke udnyttelsesgrader
  • Integration og intelligent regulering af en central bufferbeholder
  • Fuld fleksibilitet og intelligent styring af flerkedelanlæg

Fordele

Anlægskombination efter behag

Med funktionsmodulet CM kan du kombinere op til 16 varmeproducenter individuelt i Control 8000. De forskellige systemer kan køres effektivt i parallel eller seriel kedelrækkefølge under hensyntagen til specifikke udnyttelsesgrader. Kommunikationen mellem Control 8000 sker via IP-standarden.

Integration og regulering af en bufferbeholder

Centrale bufferbeholdere er en elegant teknisk løsning for at afkoble produktions- og forbrugsside. Dette forhindrer taktning af kedler, sparer energi og forlænger komponenternes levetid. Control 8000 sørger for optimale reguleringsegenskaber og høj komfort med to adskilte temperaturfølere i beholderen.

Intelligent og fleksibel styring af flerkedelanlæg

De udvidede funktioner giver fuld fleksibilitet ved drift af flerkedelanlæg. Forskellige styringskriterier som f.eks. kedelrækkefølgen eller en automatisk lastbegrænsning kan konfigureres individuelt. Efter eget valg sker fastsættelsen via styringsdisplayet, via en ekstern kontakt eller automatisk alt efter udetemperatur.

Har du brug for hjælp?