Analizator wody WA
Analizator wody WA

Podzespoły

Analizator wody WA

Zorientowane na proces monitorowanie wody kotłowej i zasilającej kocioł: W analizatorze dokonywany jest pomiar stężenia tlenu resztkowego, wartości pH i przewodności w wodzie zasilającej kocioł oraz wartości pH w podłączonej wodzie kotłowej.

  • Do w pełni automatycznego pomiaru i monitorowania jakości wody kotłowej
  • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez stałą kontrolę parametrów wody
  • Zautomatyzowana kontrola poprzez ciągły pomiar wartości pH, zawartości tlenu i przewodności
  • Oszczędność chemikaliów poprzez dozowanie dodatków w zależności od potrzeb
  • Wzrost stopnia sprawności instalacji poprzez zmniejszenie strat związanych z odsalaniem oraz oszczędności energii uzyskanej z oparów
  • Analizator wody umożliwia monitorowanie do trzech kotłów i może być zintegrowany w systemach sterowania instalacją za pomocą techniki sterowania

Najważniejsze korzyści

Przegląd
  • Płynna praca kotła zależy od dobrej jakości wody. Analizator wody w sposób ciągły mierzy i monitoruje wartość pH w wodzie kotłowej, wartość pH, zawartość tlenu i przewodność w wodzie zasilającej kocioł, wartość pH i przewodność kondensatu lub wody znajdującej się w zasobniku pary.
  • Wszystkie dane są przekazywane do systemu zarządzania instalacją SCO poprzez system magistrali. Dzięki temu w systemie zarządzania instalacją SCO dostępne są zarówno informacje dotyczące przewodności wody kotłowej i poszczególnych strumieni kondensatu, jak i wszystkie pozostałe istotne parametry wody.
Konstrukcja

Urządzenie do analizy wody składa się z części analitycznej i elektronicznej, które umieszczone są w dwóch połączonych fabrycznie obudowach naściennych.

Wyposażenie
  • Część analityczna zawiera następujące moduły pomiarowe: pH-Control do pomiaru wartości pH wody kotłowej znajdującej się w maks. 3 kotłach oraz wody zasilającej kocioł, O2-Control do pomiaru zawartości tlenu w wodzie zasilającej kocioł, czujnik przewodności do pomiaru przewodności w wodzie zasilającej kocioł, do przygotowania próbki, chłodnicę przepływową wody kotłowej i wody zasilającej kocioł oraz armaturę sterującą do włączania i rozdziału poszczególnych mediów, wskaźnik natężenia przepływu do kontroli wizualnej.
  • Część elektroniczna zawiera: jednostkę sterującą z panelem dotykowym, zasilaniem elektrycznym, elektroniką modułów pomiarowych, procesorami komunikacyjnymi do wymiany danych pomiędzy analizatorem wody WA a systemem zarządzania instalacją SCO