Asistent efektivity MEC Optimize
Asistent efektivity MEC Optimize
Asistent efektivity MEC Optimize
Asistent efektivity MEC Optimize
Asistent efektivity MEC Optimize
Asistent efektivity MEC Optimize

Ovládania a konektivita

Asistent efektivity MEC Optimize

MEC Optimize vykonáva na základe spôsobu činnosti zariadenia/sústavy predpovedanie životnosti jednotlivých konštrukčných dielov, navrhuje opatrenia na zvýšenie efektívnosti a vedie prevádzkovateľa k ich zrealizovaniu.

  • Rozpoznanie zvýšených strát energie vďaka inteligentnému vyhodnoteniu údajov priamo na mieste
  • Zvýšená dostupnosť zariadení – prognózy opotrebovania umožňujú optimalizovaný koncept údržby
  • Vyššia bezpečnosť prevádzky – inteligentná kniha kotla s automatickým vyhodnocovacím preverovaných údajov
  • Historické údaje o prevádzke – dokonalé zaznamenávanie údajov uľahčuje optimalizáciu zariadenia a vyhľadávanie chýb, voliteľne cez prístup na diaľku
  • Digitálne odkladanie dokumentov – všetky dôležité dokumenty o zariadení sú uložené lokálne a dajú sa kedykoľvek vyvolať
  • Jednoduchá integrácia zariadenia – prenos údajov o zariadení na riadiacu techniku cez bežné protokoly alebo vizualizáciu prostredníctvom PC/tabletu (MEC Remote)

Popis

Prehľad
  • MEC Optimize je integrovaný v ovládacej skrini kotla a zaznamenáva všetky údaje kotla a všetkých pripojených súčastí zariadenia alebo sústavy. Prevádzkové údaje sa dlhodobo lokálne ukladajú a vyhodnocujú sa prostredníctvom analýz trendu. Ak napríklad rastie spotreba paliva na základe vysokej miery odsolenia alebo nečistôt v kotle, digitálny asistent efektivity identifikuje a ohlási možné príčiny. Doplnkovo existuje možnosť odoslať hlásenia pre definované prípady priamo prostredníctvom diaľkového napojenia MEC Remote na mobilný telefón prevádzkovateľa.
  • MEC Optimize neslúži len ako digitálna kniha kotla, ale zaznamenané hodnoty aj interpretuje a pomáha prevádzkovateľovi rozpoznať a odstrániť stavy, ktoré podporujú korodovanie alebo dokonca stavy, ktoré sú kritické z hľadiska bezpečnosti. Navyše sa analyzuje aj spôsob prevádzkovania – príliš časté spúšťanie, neefektívne následné ovládanie kotla a príliš časté taktovanie horáka. MEC Optimize taktiež predchádza výpadkom vo výrobe z dôvodu prerušeného procesného tepla: pre všetky podstatné konštrukčné diely sú uložené príslušné prípustné zaťaženia a spínacie cykly. Na základe spôsobu prevádzky zisťuje asistent efektivity stav komponentov, predpovedá pravdepodobnú zvyšnú dobu chodu a podporuje pri plánovaní údržby.
Výbava

Systém MEC Optimize zahŕňa predprogramované priemyselné PC, ktoré je umiestnené v rozvodnej skrini, s hotovým káblovým prepojením. Modul je už z výrobného závodu predkonfigurovaný s jedným z troch voliteľných protokolov pre riadiacu techniku (BACnet/IP, Modbus TCP alebo OPC UA) a obsahuje nahrané všetky relevantné údaje a dokumenty týkajúce sa kotlového zariadenia. Na združenie zariadení s viacerými kotlami podľa vašich potrieb sú okrem hardvérového variantu až pre tri kotly k dispozícii dva ďalšie rozširovacie stupne pre šesť alebo desať kotlov.

Potrebujete pomoc?