Diaľkový prístup MEC Remote
Diaľkový prístup MEC Remote
Diaľkový prístup MEC Remote
Diaľkový prístup MEC Remote

Ovládania a konektivita

Diaľkový prístup MEC Remote

MEC Remote vám ponúka bezpečný diaľkový prístup k vášmu kotlovému systému. Rozsiahle funkcie monitorovania a alarmu umožňujú rýchle reagovanie v prípade potreby, pre spoľahlivú dostupnosť vykurovacieho a procesného tepla.

  • Pohodlné monitorovanie vášho kotlového zariadenia na diaľku a prístup ku všetkým dôležitým parametrom prevádzky
  • Jednoduchá integrácia diaľkovej technológie na prepojenie cez internet alebo firemnú sieť
  • Na želanie rýchla a nákladovo efektívna online podpora poskytovaná expertmi firmy Bosch
  • Bezpečnosť na prvom mieste: certifikovaná, viacstupňová koncepcia zabezpečenia pre váš prístup na diaľku
  • Automatické upozornenie na alarm prostredníctvom SMS alebo e-mailu, ako voliteľný doplnok pre rýchle reagovanie v prípade potreby

Popis

Pohodlné monitorovanie vášho kotlového zariadenia

Cez MEC Remote si môžete vizualizovať rozhranie vašich ovládaní kotla a zariadení v mierke 1:1, prechádzať štruktúrou menu a vyvolať aktuálne parametre prevádzky. Odchýlky sa dajú rozpoznať rýchlo, skôr než sa prejavia na procesoch. Súčasne môžete monitorovať aj viacero kotlov na rôznych miestach po celom svete.

Jednoduchá integrácia a pripojenie cez internet – kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta

Moderná diaľková technológia je predkonfigurovaná firmou Bosch a dá sa jednoducho integrovať do ovládacieho systému. S ľubovoľným koncovým zariadením od mobilného telefónu až po PC máte rôzne možnosti pripojenia cez internet alebo firemnú sieť. To podstatne uľahčuje monitorovanie zariadení s vysokými požiadavkami na spoľahlivosť.

Online podpora expertmi firmy Bosch

Servisný prístup cez MEC Remote umožňuje nákladovo efektívnu podporu ad hoc, servisnými expertmi firmy Bosch. Môžete nechať vykonať odstránenie chýb, nastavenie parametrov a naprogramovanie ovládaní na želanie. Predbežná identifikácia potrebných náhradných dielov môže zredukovať servisné zásahy priamo na mieste.

Bezpečnosť na prvom mieste: certifikovaná koncepcia zabezpečenia pre váš prístup na diaľku

Najmodernejšie zabezpečovacie mechanizmy a pravidelné bezpečnostné audity spoľahlivo chránia pripojenie na diaľku. Na prihlásenie použijete okrem mena používateľa a hesla doplnkovo aj metódu mobileTAN. Kľúčovým spínačom na ovládaní BCO, SCO alebo CWC môžete kedykoľvek aktivovať alebo deaktivovať pripojenie na internet.

Automatické upozornenie na alarm cez SMS alebo e-mail

S upozornením na alarm, ovládaným na základe udalosti, vám budú sprostredkované zmeny stavu a chybné fungovanie cez SMS alebo e-mail. Tým sa zvyšuje reakčný čas, produktivita a dostupnosť. Manažment alarmov ponúka firma Bosch ako voliteľný doplnok v kombinácii s MEC Optimize a pri použití ovládaní CWC alebo Control 8000.

Potrebujete pomoc?