Parný kotol Universal CSB
Parný kotol Universal CSB
Parný kotol Universal CSB
Parný kotol Universal CSB
H₂ / Biofuels
Low-NOx

Parné kotly

Parný kotol Universal CSB

Mimoriadne kompaktný parný kotol pre výkony do 23 600 kg/h pary, skonštruovaný podľa normy EN12953. CSB sa vyznačuje veľkou efektívnosťou a umožňuje nízke emisie aj do budúcnosti, podľa smernice MCPD (EÚ) 2015/2193.

  • Veľký rozsah výkonu od 300 do 23.600 kg/h pre tlak od 0,5 do 16 barov
  • Vysoká účinnosť vďaka integrovanému ekonomizéru a rúram výmenníka tepla v tvare špirály
  • Flexibilne použiteľný s rôznymi palivami a ako jednotka na spaľovanie viacerých palív (olej, zemný plyn, bioplyn)
  • Spĺňa aj prísne hranice emisií v kombinácii s našimi horákmi a reguláciou
  • Jednoducho vytiahnuteľná obratová komora uľahčuje čistenie, údržbu a inšpekciu
  • Je možná jednoduchá obsluha s ovládaním kotla CSC (do 4 000 kg/h) a BCO

Popis

Vysoká účinnosť pri znížených prevádzkových nákladoch

Vďaka integrovanému ekonomizéru využíva CSB primárnu energiu oveľa efektívnejšie a ušetrí až do 6 % paliva. S voliteľným kondenzačným výmenníkom tepla možno spätne získať takmer všetko odpadové teplo a znížiť teplotu spalín až na 60 °C. Vďaka veľkoryso dimenzovanej spaľovacej komore možno dosiahnuť veľmi nízke hodnoty emisií (nižšie ako 60 mg NOx).

Inovatívny dizajn kotla

CSB je skonštruovaný podľa normy EN12953. Vďaka špeciálnym rúram (v tvare špirály) výmenníka tepla sa podstatne zlepšuje výmena tepla na m² výhrevnej plochy. Pritom nie sú potrebné turbulátori – čo podstatne uľahčuje čistenie. Navyše klesá potreba energie ventilátora horáka, vďaka nízkemu odporu na strane spalín.

Flexibilné využívanie paliva a nízke emisie

Parný kotol CSB sa dá prevádzkovať s rôznymi fosílnymi a CO2 neutrálnymi palivami, ako aj so spoluspaľovaním viacerých palív. Vďaka horáku typu Low-NOx a veľkoryso navrhnutej spaľovacej komore kotol už teraz spoľahlivo spĺňa prísne emisné hodnoty MCPD smernice, ktoré stanovila EÚ pre rok 2025, ako aj lokálne predpisy týkajúce sa emisií.

Kompaktná konštrukcia a jednoduchá údržba

Konštrukcia zariadenia CSB je optimalizovaná na jednoduchú prepravu a inštaláciu. Inovatívna, výsuvná obratová komora uľahčuje prístup pri čistení a údržbe.

Inteligentne riadený a pripravený na okamžité používanie

Do výkonu 4 t/h pary je možné použiť CSC riadenie, kompaktne namontované na kotli. Pre väčšie výkony alebo využitie rozsiahlych doplnkových funkcií sa dokonale hodí riadenie BCO. Umožňuje napríklad prístup na diaľku cez MEC Remote, použitie asistenta efektivity MEC Optimize, ako aj napojenie riadiacej techniky.

Vysoká kvalita pary, dlhá životnosť, spoľahlivosť

Zariadenie na sušenie pary a veľkoryso dimenzovaný parný priestor pri konštrukcii zariadenia Universal CSB zaručujú vysokú kvalitu pary, vhodnú pre vaše procesy. Kvalitná výroba s najmodernejšími zváracími robotmi umožňuje mimoriadne vysokú odolnosť a dlhú životnosť zariadenia.

Technické informácie a dokumenty

Vybrať variant výrobku

Prospekt parné kotly

Model

CSB ND

Teplonosné médium

Nízkotlaková sýta para

Typ konštrukcie

Kotol s veľkým priestorom na vodu

Výkon

300 do 4.800 kg/h

Istiaci pretlak

do 0,5 bar

Max. teplota

do 110 °C

Palivo

Plyn, olej, bioplyn, bioolej, až 20 % vodíka

Potrebujete pomoc?