Spalinový výmenník tepla pre parný kotol
Spalinový výmenník tepla pre parný kotol
Spalinový výmenník tepla pre parný kotol
Spalinový výmenník tepla pre parný kotol
Spalinový výmenník tepla pre parný kotol
Spalinový výmenník tepla pre parný kotol

Komponenty pre parné kotly

Spalinový výmenník tepla pre parný kotol

S efektívnym spätným získavaním odpadového tepla zo spalín ušetríte až do 14 % paliva a súčasne znížite emisie. Spalinový výmenník tepla, nazývaný aj ekonomizér, patrí k základnej výbave na energeticky optimalizovanú a voči životnému prostrediu prívetivú prevádzku kotlov.

  • Efektívne spätné získavanie odpadového tepla a redukcia strát spalinami
  • Maximalizovanie efektivity s využitím kondenzácie
  • Úspora paliva až do 7 %, s dodatočne zaradeným kondenzačným výmenníkom tepla až do 14 %
  • Inteligentná regulácia pre dlhú životnosť a efektivitu
  • S kompaktným integrovaním v kotle alebo ako samostatný variant na jednoduché dodatočné vybavenie
  • Chladenie napájacej vody alebo predhrievanie spaľovacieho vzduchu ako alternatívy ku kondenzačnému výmenníku tepla

Popis

Efektívne spätné získavanie odpadového tepla

Prúdy spalín na výstupe kotla majú tepelný potenciál na vysokej teplotnej úrovni, čo je podmienené princípom. Aby sa zabránilo zbytočným stratám spalinami, je v ponuke aj spalinový výmenník tepla. Tento efektívny komponent odoberá z horúcich spalín teplo a v protibežnom ťahu predhrieva napájaciu vodu – to opäť znižuje nároky na palivo pri výrobe pary.

Maximalizovanie efektivity s využitím kondenzácie

S kondenzačným výmenníkom tepla sa dá lepšie využiť nielen teplo zo spalín. Doplnkovo kondenzuje voda vznikajúca pri spaľovaní. Energia, ktorá sa uvoľňuje, predhrieva napríklad studenú čerstvú vodu. Alternatívne slúži teplo aj na predhrievanie vody iných procesov alebo ako podpora použitia spojeného s vykurovaním.

Veľká úspora paliva až do 14 %

Efektívne využitie spätne získaného odpadového tepla umožňuje úsporu paliva až do 7 %. V kombinácii s využitím kondenzácie sa zvyšuje potenciál úspory o ďalších 7 %. Vďaka podstatne nižším nákladom na palivo sa spalinové výmenníky tepla spravidla amortizujú už za krátky čas.

Inteligentné regulované pre dlhú životnosť a efektivitu

V spojení s ovládaniami od firmy Bosch sa dajú kotly regulovať podľa zaťaženia spotrebičov a prevádzkovať optimálnym spôsobom. Regulácia systému zabezpečuje nepretržito vysoký stupeň účinnosti a dlhú životnosť.

Kompaktne integrované alebo s možnosťou jednoduchého dodatočného vybavenia

Integrovaný spalinový výmenník tepla je z výroby zabudovaný ako súčasť kotla v spalinovej komore, je pripojený na strane vody a ihneď pripravený na používanie. Je dostupný aj ako samostatný variant na jednoduchú možnosť dodatočného vybavenia. Kondenzačný výmenník tepla z ušľachtilej ocele dodáva Bosch aj ako separátny modul pripravený na pripojenie.

Efektívne alternatívy ku kondenzačnému výmenníku tepla

Okrem kondenzačného výmenníka tepla existujú ďalšie možnosti zvýšenia stupňa účinnosti, v kombinácii s ekonomizérom. Spolu s cenovo atraktívnym chladičom napájacej vody sa dá efektivita zvýšiť až o 8,6 %. Inou alternatívou s možným zvýšením efektivity až do 9 % je predhrievanie spaľovacieho vzduchu.

Technické informácie a dokumenty

Výmenník tepla spalín pre horúcovodné kotly

Potrebujete pomoc?