Horúcovodný kotol Unimat UT-M
Horúcovodný kotol Unimat UT-M
Horúcovodný kotol Unimat UT-M
Horúcovodný kotol Unimat UT-M
Horúcovodný kotol Unimat UT-M
Horúcovodný kotol Unimat UT-M
H₂ ready
> 95 %

Horúcovodné kotly

Horúcovodný kotol Unimat UT-M

UT-M je veľmi efektívny, trojťahový kotol so 750 až 19 200 kW tepla pri tlaku až do 16 barov. Rôzne veľkosti jeho výkonu a teplotné rozsahy do 190 °C umožňujú flexibilné použitie pre mnohé procesné a vykurovacie aplikácie.

  • Efektívne vykurovacie a procesné teplo od 750 do 19 200 kW pre znížené prevádzkové náklady a emisie
  • Kompaktný dizajn na jednoduchšie začlenenie a rýchle nahriatie
  • Flexibilné možnosti použitia v priemysle, podnikaní a tepelných elektrárňach s teplotami do 190 °C
  • Projektovo špecifické riešenia ovládania a voliteľné monitorovanie v reálnom čase
  • Kompletný systém z jednej ruky, nízkoemisný alebo s CO2-neutrálnou prevádzkou môže byť individuálny
  • Osvedčená a z hľadiska údržby prívetivá konštrukcia pre dlhú životnosť a spoľahlivosť

Popis

Efektívne vykurovacie a procesné teplo pre znížené prevádzkové náklady a emisie

Dizajn kotla UT-M je dimenzovaný na mimoriadne vysokú účinnosť pre energeticky optimalizovanú prevádzku. Efektívnym spätným získavaním odpadového tepla trvalo znížite stopu CO2, úsporou paliva až do 15 %. V kombinácii s kondenzačnou technológiou dosahuje kotol Bosch stupeň účinnosti až 105 %.

Kompaktný dizajn na jednoduchšie začlenenie a rýchle nahriatie

Zdroj tepla od firmy Bosch je napriek svojej intenzite výkonu skonštruovaný priestorovo úsporne a hodí sa aj do existujúcich kotolní. Kompaktný dizajn je okrem iného výhodný na rýchle nahriatie a vysokú záťažovú dynamiku. Menšie vonkajšie plochy a efektívna izolácia zároveň zabezpečujú vysokú mieru využitia tepla.

Flexibilné možnosti použitia v priemysle, podnikaní a tepelných elektrárňach

UT-M s úrovňou teploty do 190 °C ponúka veľkú flexibilitu pri aplikáciách využívajúcich procesné a vykurovacie teplo. V kaskáde sa dá dosiahnuť výkon >19 MW a s inteligentným kaskádovým radením automatizované ovládanie. Nízka prípustná teplota spiatočky min. 50 °C a rozdiel teplôt až 50 K prispievajú k veľkej efektivite.

Projektovo špecifické riešenia ovládania a voliteľné monitorovanie v reálnom čase

S kompaktným ovládaním CWC alebo ovládaním kotla BCO pre komplexnejšie úlohy ponúkame individuálnu koncepciu ovládania pre vaše kotlové zariadenie UT-M. Integrovanie do vášho automatizačného systému je realizovateľné jednoducho. Chránený diaľkový prístup MEC Remote od firmy Bosch doplnkovo umožňuje rýchle reagovanie v prípade potreby.

Kompletný systém z jednej ruky, nízkoemisný alebo CO2-neutrálny

UT-M vám dodáme podľa vašich projektovo špecifických požiadaviek – ako jednotku s namontovanou výbavou, horákom a komponentmi ako je zvýšenie teploty spiatočky. Ako energetický systém spoľahlivý aj do budúcnosti má kotol mimoriadne nízkoemisné a alternatívne horáky, ktoré sa dajú dimenzovať s klimaticky neutrálnymi palivami ako je vodík, bioolej alebo bioplyn.

Osvedčená a z hľadiska údržby prívetivá konštrukcia pre dlhú životnosť a spoľahlivosť

Použitý trojťahový princíp je symbolom veľkej bezpečnosti prevádzky a dlhej životnosti. Vďaka symetrickému usporiadaniu výhrevných plôch sa dá kotol Bosch počas prevádzky intenzívne zaťažovať. Úplne otočné dvere kotla a ľahký prístup zjednodušujú údržbové a servisné práce a tak znižujú prestoje.

Technické informácie a dokumenty

Prospekt horúcovodné kotly

Model

UT-M

Teplonosné médium

Vysokotlaková horúca voda

Typ konštrukcie

Trojťahová plamencová/žiarorúrová technológia

Výkon

750 do 19.200 kW

Istiaci pretlak

do 16 bar

Max. teplota

do 190 °C

Palivo

Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík

Potrebujete pomoc?