Kompaktné ovládanie horúcovodného kotla CWC
Kompaktné ovládanie horúcovodného kotla CWC
Kompaktné ovládanie horúcovodného kotla CWC
Kompaktné ovládanie horúcovodného kotla CWC

Ovládania a konektivita

Kompaktné ovládanie horúcovodného kotla CWC

Jednoduchá obsluha a úplne automatizovaná prevádzka až do štyroch horúcovodných alebo vykurovacích kotlov (Master/Slave). Kompaktné ovládanie typu „Plug and Play“ s inovatívnou konektivitou.

  • Modulárne kompletné riešenie s nákladovou výhodou, pre všetky jednoplamencové horúcovodné kotly a vykurovacie kotly
  • Inteligentné následné ovládanie až pre štyri kotly
  • Intuitívna obsluha prostredníctvom farebného displeja a funkčných tlačidiel na rýchly prístup
  • Predkonfigurované a prepojené káblami na rýchle uvedenie do prevádzky
  • Integrované napájanie v kompaktnej ovládacej skrini, napríklad pre horáky a čerpadlá
  • Kompatibilné so všetkými bežnými protokolmi riadiacej techniky
  • Voliteľný prístup na diaľku cez MEC Remote pre maximálnu dostupnosť

Popis

Modulárne kompletné riešenie s nákladovou výhodou

Kompaktné ovládanie kotla na báze PLC ponúka všetky dôležité funkcie na automatizovanú prevádzku kotla. Vďaka integrovanému napájaniu a predkonfigurovateľnému rozhraniu riadiacej techniky je CWC spoľahlivou a nákladovo výhodnou alternatívou k jednotlivým riešeniam.

Inteligentné následné ovládanie

Až štyri zariadenia CWC sa dajú skombinovať vďaka integrovanému následnému ovládaniu do jednej kaskády s optimalizáciou prevádzky. Podľa sieťovej teploty na výstupe sa automaticky pripájajú následné kotly. Potreba tepla je pokrývaná spoľahlivo a celé zariadenie sa prevádzkuje s optimálnym stupňom účinnosti.

Intuitívna obsluha s rýchlym prístupom

S intuitívnym navádzaním v menu, prostredníctvom farebného dotykového displeja, je obsluha mimoriadne ľahká. Štyri doplnkové funkčné tlačidlá umožňujú rýchly prístup k častokrát potrebným položkám menu.

Predkonfigurované na rýchle uvedenie do prevádzky

Ovládanie a softvér sú kompletne predkonfigurované z výrobného závodu, vhodne pre špecifické zariadenie a jeho periférne zariadenia. Všetky konštrukčné prvky sú prepojené káblami s pripravenými konektormi a umožňujú rýchle a bezchybné uvedenie do prevádzky. Všetky preberacie dokumenty, ako aj schémy zapojenia špecifické pre konkrétne zariadenie, sú obsiahnuté v rozsahu dodávky.

Integrované napájanie

CWC zjednocuje ovládanie kotla a napájanie do jedného kompaktného rozvádzača. Integrované sú všetky akčné členy a snímače, napríklad pre horáky a čerpadlá. Spínacie zariadenia zabezpečovacieho reťazca sú preverené a certifikované podľa smernice EÚ.

Kompatibilné so všetkými bežnými protokolmi riadiacej techniky

CWC umožňuje jednoduchý prenos údajov cez všetky bežné protokoly pre riadiacu techniku, ako je napríklad Modbus TCP, Industrial Ethernet, Profibus DP alebo Profinet IO. Dodatočne môže prevádzkovateľ kotla vykonávať prepínania režimov prevádzky, zadávanie normatívov výkonu a iné ovládacie zásahy prostredníctvom riadiacej techniky.

Prístup na diaľku a maximálna dostupnosť

MEC Remote dokáže vizualizovať používateľskú plochu CWC z diaľky. Prostredníctvom voliteľného prístupu na diaľku sa dajú jednoducho vyvolať tie najdôležitejšie parametre prevádzky, ako aj ich vyhodnotenia. Na želanie vydáva CWC hlásenia prostredníctvom e-mailu alebo SMS a umožňuje podporu na diaľku, zo strany expertov firmy Bosch.

Kompatibilné výrobky

Potrebujete pomoc?