Horúcovodný kotol Unimat UT-H
Horúcovodný kotol Unimat UT-H
Horúcovodný kotol Unimat UT-H
Horúcovodný kotol Unimat UT-H
Horúcovodný kotol Unimat UT-H
Horúcovodný kotol Unimat UT-H
Horúcovodný kotol Unimat UT-H
Horúcovodný kotol Unimat UT-H
H₂ ready
> 95 %

Horúcovodné kotly

Horúcovodný kotol Unimat UT-H

UT-H je energeticky efektívny horúcovodný kotol s rozsahom výkonu od 820 do 18 300 kW pri tlaku až do 30 barov. Hodí sa pre procesy v oblasti vysokých teplôt a tlaku. Jeho prestaviteľnosť na klimaticky neutrálne palivá ponúka spoľahlivosť v budúcnosti.

  • Horúcovodný kotol pre 820 až 18 300 kW s veľmi vysokými hodnotami efektivity
  • Flexibilne použiteľný pre spracovateľský priemysel a teplárenské siete s úrovňami teploty až 225 °C
  • Zákaznícky individuálne dimenzovanie a technológia bezpečná aj do budúcnosti
  • Používateľsky špecifické koncepty ovládania s integráciou riadiacej techniky a monitorovania na diaľku
  • Možnosť špeciálnych konštrukcií ako je kotol na odpadové teplo
  • Osvedčená a spoľahlivá konštrukcia „Made in Germany“

Popis

Veľmi vysoké hodnoty účinnosti pre nízke prevádzkové náklady

V kombinácii so spalinovým alebo kondenzačným výmenníkom tepla využíva UT-H vloženú energiu ešte efektívnejšie. Je možná úspora paliva až do 15 %. Ďalšie efektívne komponenty, ako napríklad optimalizácia spaľovania a kvalitná koncepcia izolácie Bosch dodatočne zvyšujú stupeň účinnosti vášho kotlového zariadenia.

Flexibilne použiteľné pre spracovateľský priemysel a teplárenské siete

UT-H vyrába energeticky efektívne procesné teplo ako jedno- či viackotlová sústava, vo veľkom rozsahu teploty do 225 °C pri tlaku až do 30 barov. Kotol Bosch sa hodí najmä na použitie procesného tepla v priemysle a podnikaní, ako aj na podporu tepelných elektrární.

Zákaznícky individuálne dimenzovanie a technológia bezpečná aj do budúcnosti

Bosch vyrába UT-H podľa projektovo špecifických požiadaviek s individuálnou výbavou. Technológia kotla a horáka sú navzájom zosúladené pre výrobu tepla, ktorá šetrí životné prostredie. Kedykoľvek je možná prestavba na klimaticky neutrálne palivá, ako je bioplyn, bioolej alebo zelený vodík.

Používateľsky špecifické koncepty ovládania s integráciou riadiacej techniky a monitorovania na diaľku

Zariadenie UT-H môžete pohodlne obsluhovať s kompaktným ovládaním CWC alebo ovládaním kotla BCO od firmy Bosch. Predkonfigurované protokoly umožňujú bezproblémové napojenie na váš automatizačný systém. S chráneným prístupom na diaľku MEC Remote ako voliteľným doplnkom môžete rýchlo rozpoznať odchýlky v prevádzke.

Možnosť špeciálnych konštrukcií ako je kotol na odpadové teplo

Bosch ponúka UT-H v špeciálnych vyhotoveniach pre špecifické projekty, napríklad ako kotol na odpadové teplo so spaľovaním a štvrtým ťahom na podielové využitie odpadového tepla či ako kotol na čisto odpadové teplo. Je možné efektívne a ekologicky používať súčasné zdroje odpadového tepla, napr. z kogeneračných jednotiek alebo plynových turbín – tým sa ušetrí palivo a znížia sa emisie.

Osvedčená a spoľahlivá konštrukcia „Made in Germany“

Použitý konštrukčný princíp zariadenia UT-H kladne vplýva na životnosť a bezpečnosť prevádzky. Rozmiestnenie plamencov a obratovej komory zabezpečuje rovnomerné nahrievanie aj zo studeného stavu a znižuje pnutia vznikajúce v kotle. Vďaka optimalizovanému objemu vody dosahuje UT-H prevádzkovú teplotu rýchlo.

Technické informácie a dokumenty

Prospekt horúcovodné kotly

Model

UT-H

Teplonosné médium

Vysokotlaková horúca voda

Typ konštrukcie

Trojťahová plamencová/žiarorúrová technológia

Výkon

820 do 18.300 kW

Istiaci pretlak

do 30 bar

Max. teplota

do 225 °C

Palivo

Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík

Potrebujete pomoc?