Systémy pre odpadové teplo

S našimi systémami pre odpadové teplo môžete efektívne využívať odpadové teplo vznikajúce z priemyselných procesov alebo horúcich spalín.

Rastúce náklady na energie a zákonné predpisy na zníženie CO2 si vyžadujú hospodárne riešenia najmä pre odvetvia používania s veľkou potrebou energie. Jednou z možností je získavanie energie z odpadového tepla. Naše inovatívne systémy pre odpadové teplo využívajú existujúce zdroje tepla na efektívnu výrobu (napríklad) vykurovacieho alebo procesného tepla. Výsledok: veľká hospodárnosť, nízke emisie, zníženie nákladov a šetrenie zdrojov.

H₂ ready

Systémy pre odpadové teplo

Kotly na odpadové teplo s vlastným spaľovaním

Kotly na odpadové teplo s vlastným spaľovaním

Konvenčne vyhrievaný kotol vytvára vykurovacie alebo procesné teplo pri súčasnom zužitkovaní tepelného potenciálu zo zdrojov odpadového tepla.

 • Konvenčne vyhrievaný zdroj tepla s dodatočne integrovaným ťahom so žiarovými rúrami na využitie odpadového tepla
 • Ekologická výroba vykurovacieho alebo procesného tepla využitím zdrojov odpadového tepla
 • Veľká spoľahlivosť zásobovania vďaka vlastnému spaľovaniu
 • Odolné, spoľahlivé a s dlhou životnosťou
Viac informácií

Systémy pre odpadové teplo

Parný kotol na odpadové teplo Universal HRSB

Parný kotol na odpadové teplo Universal HRSB

Kotol na odpadové teplo využíva vznikajúce odpadové teplo na vytváranie procesnej pary.

 • Ekologická výroba pary z dostupného odpadového tepla
 • Dokonalé doplnenie energetických konceptov s väzbou elektrickej energie a tepla
 • Vysoký stupeň účinnosti vďaka efektívnemu prenášaču tepla so zväzkom rúr a tepelnou izoláciou
 • Dodatočné zvýšenie efektívnosti vďaka voliteľne integrovanému ekonomizéru
Viac informácií

Kotly na odpadové teplo

Kotly na odpadové teplo
 • Konštrukčné rady kotlov UL-S a UT-H sú použiteľné čisto aj ako kotly na odpadové teplo
 • Ideálne v kombinácii s kogeneračnými jednotkami alebo plynovými turbínami
 • Ekologická výroba pary a horúcej vody z dostupného odpadového tepla
 • Vysoký stupeň účinnosti vďaka efektívnemu prenášaču tepla so zväzkom rúr a tepelnou izoláciou
 • Výhodné zaobstaranie a prevádzka, pretože nie je potrebný žiadny horák
Potrebujete pomoc?