Kotly na odpadové teplo s vlastným spaľovaním
Kotly na odpadové teplo s vlastným spaľovaním
Kotly na odpadové teplo s vlastným spaľovaním
Kotly na odpadové teplo s vlastným spaľovaním
H₂ ready

Systémy pre odpadové teplo

Kotly na odpadové teplo s vlastným spaľovaním

Konvenčne vyhrievaný kotol vytvára vykurovacie alebo procesné teplo pri súčasnom zužitkovaní tepelného potenciálu zo zdrojov odpadového tepla.

  • Konvenčne vyhrievaný zdroj tepla s dodatočne integrovaným ťahom so žiarovými rúrami na využitie odpadového tepla
  • Ekologická výroba vykurovacieho alebo procesného tepla využitím zdrojov odpadového tepla
  • Veľká spoľahlivosť zásobovania vďaka vlastnému spaľovaniu
  • Odolné, spoľahlivé a s dlhou životnosťou
  • Flexibilne použiteľné s rôznymi palivami aj ako viacpalivové spaľovanie (olej, plyn, bioplyn, vodík)
  • Ideálne na kombinovanie s kogeneračnými jednotkami alebo plynovými turbínami

Popis

Prehľad
  • Tieto varianty horúcovodných alebo parných kotlov sú konvenčne vyhrievané (spaľovacie) kotly s 3-ťahovou technológiou, s dodatočne integrovaným separátnym ťahom so žiarovými rúrami na využívanie odpadového tepla. Uplatnenie nájdu prevažne v kombinácii s kogeneračnými jednotkami alebo plynovými turbínami. V reťazci odpadového tepla sú využívané horúce spaliny z predchádzajúcich spaľovacích procesov, aby sa podporila výroba vykurovacieho alebo procesného tepla.
  • Pri použití kotlov na odpadové teplo bez dodatočného spaľovania sú bežne nevyhnutné doplnkové kotly pre špičkovú záťaž. Pri konštrukčnom variante založenom na vlastnom spaľovaní častokrát nie je ich použitie nevyhnutné. Tým sa podstatne znížia investičné náklady, potreba miesta a výdavky na výbavu.
Výbava

Výbava, ktorá je k dispozícii, je identická s možnosťami vybavenia konštrukčných radov parných kotlov Universal UL-S, príp. horúcovodných kotlov Unimat UT-H.

Potrebujete pomoc?