Parné kotly Universal UL-S, UL-SX
Parné kotly Universal UL-S, UL-SX
Parné kotly Universal UL-S, UL-SX
Parné kotly Universal UL-S, UL-SX
Parné kotly Universal UL-S, UL-SX
Parné kotly Universal UL-S, UL-SX
Parné kotly Universal UL-S, UL-SX
Parné kotly Universal UL-S, UL-SX
H₂ ready
> 95 %
Low-NOx

Parné kotly

Parné kotly Universal UL-S, UL-SX

UL-S je veľmi efektívny parný kotol s trojťahovou konštrukciou pre 1 250 až 28 000 kg/h pary, pri tlaku až do 30 barov. S mimoriadne nízkymi emisiami a možnosťou prestavenia na biopalivá alebo vodík ponúka UL-S spoľahlivosť do budúcnosti.

  • Veľmi vysoká účinnosť vo všetkých výkonoch od 1 250 do 28 000 kg/h pre nízke prevádzkové náklady a emisie
  • Kompletný systém so zákaznícky špecifickou výbavou a technológiou spoľahlivou do budúcnosti
  • Desaťtisíckrát osvedčený dizajn „Made in Germany“, s mimoriadne dlhou životnosťou a ľahkou údržbou
  • Kontinuálna kvalita pary pre spoľahlivé zásobovanie
  • Sú možné osobitné konštrukcie ako kotol na odpadové teplo, hybridný alebo na prehriatu paru
  • Inteligentné ovládanie kotla a bezproblémová integrácia do systému s digitálnymi asistentmi

Popis

Veľmi vysoká účinnosť pre nízke prevádzkové náklady a emisie

Vďaka integrovanému ekonomizéru využíva UL-S vloženú energiu ešte efektívnejšie a ušetrí až do 7 % paliva. Navyše dokáže voliteľný kondenzačný výmenník tepla získať takmer všetko odpadové teplo a znížiť teplotu spalín až na 50 °C. Vďaka veľkému spaľovaciemu priestoru sú možné veľmi nízke emisie dokonca menej ako 50 mg NOx.

Zákaznícky špecifická výbava a technológia bezpečná do budúcnosti

UL-S je individuálne nakonfigurovaný, vyrobený a vybavený pre každý prípad použitia – na jednoduchšie plánovanie a rýchlejšiu inštaláciu. Technológia kotla a horáka pôsobia spolu efektívne, aj pri použití spaľovania viacerých palív. Kedykoľvek je možná prestavba na klimaticky neutrálne palivá, ako je bioplyn, bioolej alebo vodík.

Desaťtisíckrát osvedčený dizajn, s mimoriadne dlhou životnosťou a ľahkou údržbou

Dizajn kotla Bosch UL-S disponuje asymetrickým usporiadaním plamenca a žiarových rúr. To vyvoláva prirodzenú cirkuláciu vody na rýchle nahriatie a dynamickú odozvu. Desaťtisíckrát osvedčená konštrukcia „Made in Germany“ má mimoriadne dlhú životnosť, ako aj prívetivosť údržby, vďaka ľahkému prístupu.

Kontinuálna kvalita pary pre spoľahlivé zásobovanie

Vďaka veľkému priestoru na paru a trojkomponentovej regulácii ponúka UL-S vysokú stálosť tlaku a kvalitu pary aj pri veľmi kolísajúcej potrebe pary. Tým sa optimalizuje prevádzka kotla a zabezpečuje spoľahlivá dostupnosť procesného tepla. Systém Bosch sa hodí najmä pre potravinársky priemysel a výrobné podnikanie.

Sú možné osobitné konštrukcie a prehriata para

Bosch ponúka UL-S napríklad aj ako kotol na odpadové teplo so spaľovaním a štvrtým ťahom na podielové využitie odpadového tepla či ako čistý kotol na odpadové teplo. Ďalšou voľbou je hybridný kotol s elektrickou vykurovacou špirálou pre zelenú elektrinu. S modulom prehrievača je UL-SX použiteľný ako kotol na prehriatu paru, napríklad pre parné turbíny.

Inteligentné ovládanie kotla a bezproblémová integrácia do systému

S ovládaním kotla Bosch BCO môžete obsluhovať UL-S jednoducho, cez dotykový displej. Kotlový systém je kompatibilný so všetkými bežnými systémami riadiacej techniky. Voliteľný asistent pre efektivitu a chránený diaľkový prístup umožňujú bezproblémovú integráciu do Priemyslu 4.0. Všetky ovládania sú predkonfigurované, poprepájané a otestované.

Technické informácie a dokumenty

Vybrať variant výrobku

Prospekt parné kotly

Model

UL-S

Teplonosné médium

Vysokotlaková sýta para

Typ konštrukcie

Trojťahová jednoplamencová/žiarorúrová technológia

Výkon

1.250 do 28.000 kg/h

Istiaci pretlak

do 30 bar

Max. teplota

do 235 °C

Palivo

Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík

Potrebujete pomoc?