Modul akumulátora pary SAM
Modul akumulátora pary SAM

Komponenty

Modul akumulátora pary SAM

Modul poskytuje dodatočnú paru v špičkových zaťaženiach.

  • Na pokrytie krátkodobých špičkových zaťažení
  • Vyrovnávanie krátkodobých výkonových špičiek
  • Zníženie strhávania vody a jeho negatívnych dôsledkov
  • Zníženie frekvencie spínania vyvíjača pary
  • Zníženie spotreby energie a opotrebovania

Popis

Prehľad

Modul slúži na akumulovanie definovaného obsahu energie, ktorý bude k dispozícii pri poklese tlaku ako uvoľnená para. Oblasť využitia tvorí pokrývanie špičkových zaťažení, napríklad pri krátkodobom prekročení kapacity vyvíjača pary. Teplo z dodatočného odparovania je tým väčšie, čím väčší je obsah vody v zásobníku.

Konštrukcia

Akumulátor pary pozostáva z ležiaceho valcového zásobníka so zabudovanou rúrou s parnými tryskami.

Výbava

Modul je tepelne izolovaný a dodáva sa pripravený na fungovanie s namontovanou výbavou. Modul je vybavený armatúrou na odvzdušnenie, uzatvorenie vypúšťania, uzatvorenie plnenia, vstup pary a odber pary, prepadom a pretlakovou poistkou, priamou indikáciou teploty, ako aj zariadením na signalizovanie stavu (hladiny) vody.

Technické informácie a dokumenty

Výmenník tepla spalín pre horúcovodné kotly

Potrebujete pomoc?