Komponenty pre horúcovodné kotly

Horúcovodné kotlové moduly na jednoduchú montáž a bezpečnú prevádzku kotlov.

Naše moduly pre horúcovodné kotly vám uľahčia montáž a bezpečnú prevádzku vášho zariadenia. Sú z výrobného závodu predmontované a pripravené na zabudovanie a optimálne vhodné aj na dodatočnú montáž.

Komponenty pre horúcovodné kotly

Spalinové výmenníky tepla horúcovodných kotlov

Spalinové výmenníky tepla horúcovodných kotlov

S efektívnym spätným získavaním odpadového tepla zo spalín ušetríte až do 15 % paliva a súčasne znížite emisie. Spalinový výmenník tepla patrí k základnej výbave na energeticky optimalizovanú a voči životnému prostrediu prívetivú prevádzku kotlov.

 • Efektívne spätné získavanie odpadového tepla a redukcia strát spalinami
 • Maximalizovanie efektivity s využitím kondenzácie
 • Úspora paliva až do 7 %, pri využití kondenzácie až do 15 %
 • Inteligentná regulácia pre dlhú životnosť a efektivitu
Viac informácií

Komponenty

Istenie teploty spiatočky RTS

Istenie teploty spiatočky RTS

Modul zabezpečuje dodržanie minimálnej teploty spiatočky a maximálneho teplotného rozpätia medzi výstupom a spiatočkou.

 • Pre dodržanie požadovanej teploty v spiatočke
 • Rýchla a jednoduchá inštalácia
 • Bezpečné dodržiavanie prevádzkových podmienok
Viac informácií

Komponenty

Modul pre úpravu vody WTM

Modul pre úpravu vody WTM
 • Úplne automatizované zmäkčovanie čerstvej vody zabráni tvorbe vápenatých usadenín
 • Neustále mäkká napájacia voda na zabránenie usadzovaniu vodného kameňa na vykurovacích plochách kotlov
 • Zabezpečuje efektívny prenos tepla, veľkú hospodárnosť a dlhú životnosť kotla
 • Veľká bezpečnosť prevádzky a integrácia do ovládania kotlových zariadení
Viac informácií

Komponenty

Modul regulácie plynu GRM

Modul regulácie plynu GRM
 • Na spoľahlivé zásobovanie palivom – plynom
 • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž
 • Presné dodržanie úradne daných údajov
 • Zvýšenie bezpečnosti prevádzky
Viac informácií
Potrebujete pomoc?