Modul regulácie plynu GRM
Modul regulácie plynu GRM

Komponenty

Modul regulácie plynu GRM

Modul zabezpečuje konštantný tlak plynu pred horákom.

  • Na spoľahlivé zásobovanie palivom – plynom
  • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž
  • Presné dodržanie úradne daných údajov
  • Zvýšenie bezpečnosti prevádzky
  • Aj pre zariadenia vyhrievané s použitím bioplynu a vodíka

Popis

Prehľad

Modul reguluje konštantný tlak plynu pred horákom – nezávisle od veľkosti vstupného tlaku a prietokového množstva plynu. Zabezpečuje proti neprípustnému pretlaku a prietokovému množstvu plynu.

Konštrukcia

Na nosnej konštrukcii sú umiestnené všetky prvky prislúchajúce k rozsahu dodávky, v potrebnom poradí a v zmontovanom stave.

Výbava

Modul regulácie plynu GRM obsahuje všetky armatúry, ako je filter, guľový kohút, uzatváracia armatúra atď, ktoré sú (zo strany plynu) nevyhnutné na zásobovanie horáka palivom.

Technické informácie a dokumenty

Výmenník tepla spalín pre horúcovodné kotly

Potrebujete pomoc?