Parné kotly Universal U-MB
Parné kotly Universal U-MB
Parné kotly Universal U-MB
Parné kotly Universal U-MB
H₂ ready
> 95 %

Parné kotly

Parné kotly Universal U-MB

Označenie produktu U-MB znamená „Universal Modular Boiler“ (trojťahový parný kotol s modulárnou konštrukciou). Tento typ kotla pozostáva z viacerých modulov, ktoré perfektne splnia vaše individuálne potreby a požiadavky.

 • Trojťahový kotol pre menšiu až stredne veľkú potrebu pary od 200 do 2 000 kg/h pri tlaku až do 16 barov
 • Menšia potreba miesta na jednoduchšie zabudovanie alebo začlenenie
 • Vysoký stupeň účinnosti vďaka integrovanému ekonomizéru
 • Flexibilne použiteľné s rôznymi palivami aj ako viacpalivové spaľovanie (olej, plyn, bioplyn, vodík)
 • Intuitívna obsluha pomocou dotykovej obrazovky a ovládanie PLC
 • Jednoduché prepojenie zo strany stavby vďaka prepojeniam s pripravenými konektormi

Popis

Prehľad
 • Zodpovedajúce prvky kotla sú konfigurované so zameraním na nízke emisie, vysokú kvalitu pary a optimálnu energetickú účinnosť. Vďaka modulárnej konštrukcii s dôsledným používaním konštrukčných prvkov a rovnakých dielov z iných konštrukčných radov, budete profitovať z mimoriadne atraktívneho pomeru ceny a výkonu.
 • Klasickými oblasťami využitia parných kotlov U-MB sú: nápojový a potravinársky priemysel, práčovne a čistiarne, ako aj menšie priemyselné podniky.
Konštrukcia
 • Parný kotol U-MB je skonštruovaný ako trojťahový kotol s plamencom a žiarovými rúrami. Pozostáva z viacerých modulov, kotlovej časti v trojťahovom konštrukčnom vyhotovení, s priestorom na paru nachádzajúcim sa nad ním a z integrovaného ekonomizéra. Ako ozajstný trojťahový kotol nepotrebuje vložky ovplyvňujúce prúdenie v žiarových rúrach.
 • Časť výrobníka tepla zariadenia U-MB je založená na konštrukcii kotlov UT – ktorá je desaťročiami a tisícnásobne preverená pri praktickom používaní. Veľkoryso dimenzovaná geometria plamenca umožňuje účinný spaľovací proces.
 • Voľba parnej časti podstatne ovplyvňuje kvalitu pary. Veľkorysé dimenzovanie sa pozitívne prejavuje na zvyškovej vlhkosti pary.
 • Integrovaný ekonomizér má priamy vplyv na energetickú účinnosť. Teplo obsiahnuté v spalinách sa využíva na predhrievanie napájacej vody kotla a tým sa z veľkej časti získava naspäť. Znižuje sa tým aj spotreba paliva a redukujú sa emisie.
 • Vytvárač pary je schváleným konštrukčným vzorom a vyrába sa podľa prísnych smerníc systému na zabezpečenie kvality, modulu D smernice pre tlakové zariadenia.
Výbava

Universal U-MB dostanete ako úplne vybavenú jednotku. Obsahuje izolovaný kotol s namontovanou výbavou, ovládaciu skriňu kotla a spaľovanie s nízkymi emisiami.

Základná výbava

Variabilná výbava podľa želania zákazníka

Technické informácie a dokumenty

Prospekt parné kotly

Model

U-MB

Teplonosné médium

Vysokotlaková sýta para

Typ konštrukcie

Trojťahová plamencová/žiarorúrová technológia

Výkon

200 do 2.000 kg/h

Istiaci pretlak

do 16 bar

Max. teplota

do 204 °C

Palivo

Plyn, olej, bioplyn, bio-olej, vodík

Potrebujete pomoc?