Chladiaci modul napájacej vody FWM
Chladiaci modul napájacej vody FWM

Komponenty

Chladiaci modul napájacej vody FWM

Modul ochladzuje napájaciu vodu pred vstupom do ekonomizéra, aby sa dosiahlo vyššie využitie tepla zo spalín. Tým sa zvyšuje stupeň účinnosti pri zariadeniach alebo sústavách s parným kotlom.

  • Väčším využívaním tepla zo spalín ušetríte až 1,8 % nákladov na palivo
  • Jednoduché dodatočné vybavenie pri starších zariadeniach vďaka malej potrebe miesta a jednoduchému prepojeniu rúrami
  • Zosúladená regulácia na bezpečnú prevádzku kotla a komponentov
  • Rýchla amortizácia aj pri zariadeniach s malým počtom hodín prevádzky
  • Pripravené na prevádzku s malým množstvom prípojok
  • Jednoduché uvedenie do prevádzky, obsluha a údržba

Popis

Prehľad

V chladiacom module napájacej vody sa nahrieva studená dodatková voda pomocou teplej napájacej vody vo výmenníku tepla. Ochladzovaním napájacej vody vzniká väčší teplotný rozdiel medzi vodou a spalinami v ekonomizéri. To umožňuje odobrať zo spalín viac tepla. Kúrenársko-technický stupeň účinnosti tak vzrastie až o 1,8 %. Regulovanie napájacej vody zabraňuje vstupu príliš studenej napájacej vody do kotla a zabezpečuje, aby v ekonomizéri nedochádzalo k žiadnej kondenzácii.

Konštrukcia

Modul sa dodáva v zmontovanom stave, pripravený na pripojenie, so všetkými súčasťami namontovanými na základom ráme.

Výbava

Chladiaci modul napájacej vody pozostáva z doskového výmenníka tepla, vrátane izolácie, armatúr, medzikusov potrubného vedenia a snímačov teploty.

Technické informácie a dokumenty

Výmenník tepla spalín pre horúcovodné kotly

Potrebujete pomoc?