Čerpadlový modul PM
Čerpadlový modul PM

Komponenty

Čerpadlový modul PM

Modul dopravuje napájaciu vodu od nádrže s napájacou vodou do kotla alebo dopravuje kondenzát od nádoby na kondenzát do odplyňovacieho zariadenia.

  • Na dopravu napájacej vody/kondenzátu
  • Zníženie príkonu a zvýšenie prevádzkového komfortu
  • Variant s riadením otáčok na zvýšenie efektivity spalinového výmenníka tepla
  • Redundantné čerpadlo pre maximálne zabezpečenie zásobovania
  • Predmontovaný a pripravený na zabudovanie pre rýchlu montáž

Popis

Prehľad

Čerpadlový modul sa používa na dopravu napájacej vody od nádrže s napájacou vodou do kotla s veľkým priestorom na vodu alebo na dopravu kondenzátu z nádoby na kondenzát do odplyňovacieho zariadenia. Čerpadlový modul obsahuje (voliteľne) motor s meničom frekvencie na plynulé regulovanie množstva vody podľa konkrétnej potreby.

Konštrukcia

Dodávané čerpadlá sú vertikálnymi, viacstupňovými vysokotlakovými rotorovými čerpadlami s úplne zapuzdreným motorom, ktorý je ochladzovaný ventilátorom. Sú dimenzované špeciálne na použitie pri kotloch s veľkým vodným priestorom.

Výbava

Čerpadlový modul sa z výrobného závodu dodáva zmontovaný na konzole s indikátorom tlaku, uzatváracou, filtračnou a spätnou armatúrou.

Technické informácie a dokumenty

Výmenník tepla spalín pre horúcovodné kotly

Potrebujete pomoc?