Servisný modul pre vodu WSM-V, WSM-T
Servisný modul pre vodu WSM-V, WSM-T
Servisný modul pre vodu WSM-V, WSM-T
Servisný modul pre vodu WSM-V, WSM-T
Servisný modul pre vodu WSM-V, WSM-T
Servisný modul pre vodu WSM-V, WSM-T

Komponenty

Servisný modul pre vodu WSM-V, WSM-T

Modul zásobuje parný kotol odplynenou a chemicky upravenou napájacou vodou a likviduje odsolenú a vypúšťaciu vodu.

  • Úprava vody pre zariadenia/sústavy s parným kotlom
  • Zabránenie korózii v kotle
  • Najvyššia účinnosť odplynenia a znížená spotreba chemikálií s úplným odplynením WSM-V
  • Modul na čiastočné odplynenie WSM-T pre malé zariadenia
  • Rýchle a jednoduché plánovanie, montáž a prevzatie vhodné pre parný kotol
  • Požiadavka na výšku prítoku umožňuje prízemné postavenie, ako aj jednoduché uvedenie do prevádzky

Popis

Prehľad

Servisný modul pre vodu WSM-V na úplné odplynenie je vhodný pre všetky parné kotly s výkonmi od 2 000 do 100 000 kg/h, WSM-T na čiastočné odplynenie pre parné kotly s výkonmi do 8 000 kg/h.

Konštrukcia

Všetky komponenty sú v najvyššej kvalite výbavy hydraulicky rúrami prepojené do multifunkčnej montážnej jednotky, tepelne izolované a elektricky prepojené. Nie sú potrebné žiadne náročné konštrukcie lešení: kompaktný modul je namontovaný na stabilnom nosnom zariadení a je dimenzovaný na prízemné postavenie. Všetky funkcie sú podporované počítačom s riadením s programovateľnou pamäťou (PLC), s dotykovým panelom a regulácia je samočinná.

Výbava
  • Modul pozostáva z parou vyhrievanej nádoby napájacej vody, zariadenia na dávkovanie chemikálií, nádoby na odkaľovanie a expandovanie, chladiča vzoriek vody a z príslušných armatúr, ako aj ovládacej skrine.
  • Doplnkovo sú k dispozícii prídavné komponenty, ako je napríklad zariadenie na spätné získavanie tepla pre lúhy, druhé dávkovanie chemikálií alebo moduly napájacích čerpadiel. Pri WSM-V je na zásobníku napájacej vody nasadený odplyňovač na princípe rozstrekovania alebo stekania.

Technické informácie a dokumenty

Výmenník tepla spalín pre horúcovodné kotly

Potrebujete pomoc?