Modul pre vypúšťanú vodu, uvoľňovanie a ochladenie BEM
Modul pre vypúšťanú vodu, uvoľňovanie a ochladenie BEM

Komponenty

Modul pre vypúšťanú vodu, uvoľňovanie a ochladenie BEM

Modul je ideálnym riešením na likvidáciu odpadových vôd zo zariadení alebo sústav s parnými kotlami, na základe teploty.

  • Na ochladenie vypúšťanej vody až na prípustnú teplotu
  • Rýchla a jednoduchá montáž, s malým počtom pripojení je okamžite pripravený na prevádzku
  • Presné dodržanie úradných nariadení vďaka automatickému spôsobu prevádzky

Popis

Prehľad

Modul pre vypúšťanú vodu, uvoľňovanie a ochladenie slúži na zachytávanie všetkých, na základe teploty vypúšťaných vôd zo sústavy parných kotlov. Tieto vypúšťané vody sa zbierajú v module, expandujú a ochladzujú sa na prípustnú, nastavenú teplotu vhodnú pre zavedenie do kanála. Modul je koncipovaný pre sústavy s viacerými kotlami, max. s 3 parnými kotlami.

Konštrukcia

Uzatvorená, stojaca nádoba namontovaná na nosnej konštrukcii, s rôznymi prítokovými a odtokovými hrdlami. Dolná polovica modulu je počas prevádzky naplnená vodou, horná polovica slúži ako priestor na uvoľnenie. Meracím prevodníkom teploty v dolnej časti modulu je snímaná prevládajúca teplota média a premieňa sa na elektrický signál. Prostredníctvom napájania studenou, mäkkou doplňujúcou vodou sa dosiahne ochladenie zmiešaním a odpadové vody sú bezpečne odvádzané pri dosiahnutí teploty vhodnej na odvedenie do kanála. Regulácia teploty vypúšťania sa realizuje prostredníctvom ovládania servisného modulu pre vodu.

Výbava

Modul pozostáva zo stojaceho valca, ktorý je obojstranne uzatvorený dnami a dookola vybavený ochranou proti dotyku. Je vybavený všetkými potrebnými armatúrami, zmontovaný už z výrobného závodu do finálnej podoby a tepelne izolovaný.

Technické informácie a dokumenty

Výmenník tepla spalín pre horúcovodné kotly

Potrebujete pomoc?