Modul pre úpravu vody WTM
Modul pre úpravu vody WTM

Komponenty

Modul pre úpravu vody WTM

Modul je ideálnym riešením pre napájaciu vodu bez tvrdosti.

  • Úplne automatizované zmäkčovanie čerstvej vody zabráni tvorbe vápenatých usadenín
  • Neustále mäkká napájacia voda na zabránenie usadzovaniu vodného kameňa na vykurovacích plochách kotlov
  • Zabezpečuje efektívny prenos tepla, veľkú hospodárnosť a dlhú životnosť kotla
  • Veľká bezpečnosť prevádzky a integrácia do ovládania kotlových zariadení
  • Automatizovaná prevádzka podľa potreby je možná pre prevádzkovanie bez dozoru aj pri kolísajúcej tvrdosti neupravenej vody
  • Ideálne v spojení s úplne automatickým zariadením na analyzovanie vody

Popis

Prehľad
  • Aby sa zabránilo výskytu kotlového kameňa, je prevádzkovanie kotlových zariadení prípustné len s mäkkou napájacou vodou. V smerniciach týkajúcich sa stavu a vlastností vody je ohraničená prípustná celková tvrdosť pre rôzne konštrukčné druhy kotlov a spôsoby prevádzky. Na zmäkčenie vody je surová voda filtrovaná a metódou iónovej výmeny sa produkuje doplňujúca voda. Prvky vytvárajúce tvrdosť, ióny vápnika a horčíka, sú zamenené za ióny sodíka.
  • Úplne automatické vyhotovenia ušetria obsluhu, vylučujú chybnú obsluhu, umožňujú trvalú prevádzku a pri konštantnej tvrdosti surovej vody sa starajú o vyššie využitie kapacity.
Konštrukcia

Na nosnej konštrukcii sú prehľadne a funkčným spôsobom namontované všetky prvky zariadenia na zmäkčovanie vody. WTM je vhodné pre všetky veľkosti kotlov.

Výbava

WTM pozostáva zo zariadenia na zmäkčovanie vody a zo zásobníka na rozpúšťanie soli. Prípojka vypúšťacej vody, kohút na odber vzoriek, indikátor tlaku, ako aj regulačné, uzatváracie a filtračné armatúry vytvárajú kompletný modul.

Technické informácie a dokumenty

Výmenník tepla spalín pre horúcovodné kotly

Potrebujete pomoc?