Modul na uvoľňovanie, spätné získavanie tepla a pre vypúšťanú vodu EHB
Modul na uvoľňovanie, spätné získavanie tepla a pre vypúšťanú vodu EHB

Komponenty

Modul na uvoľňovanie, spätné získavanie tepla a pre vypúšťanú vodu EHB

Modul získava teplo obsiahnuté v odpadových vodách sústavy s parným kotlom a bezpečne ho odvádza.

  • Na chladenie vypúšťanej vody a spätné získavanie tepla z odsolenej vody/kondenzátu
  • Nárast stupňa účinnosti zariadenia až o 2 %
  • Zníženie nákladov na palivo, chladiacu a odpadovú vodu
  • Presné dodržanie úradných nariadení vďaka automatickému spôsobu prevádzky
  • Rýchla a jednoduchá montáž, s malým počtom pripojení je okamžite pripravený na prevádzku

Popis

Prehľad

Modul pozostáva z kombinácie modulu na uvoľňovanie a spätné získavanie tepla EHM s modulom pre vypúšťanú vodu, uvoľňovanie a ochladenie BEM. Slúži tak na rekuperáciu obsiahnutej tepelnej energie z vôd (odsolená voda/kondenzát) na základe teploty a na odvádzanie odpadovej vody pri dodržaní teploty prípustnej pre zavedenie do kanála.

Konštrukcia

Modul pozostáva z expanznej nádoby a nádoby na vypúšťanú vodu a ochladzovanie. Na rekuperáciu tepla je integrovaný výmenník tepla s príslušnými armatúrami.

Výbava

Dva valce umiestnené nad sebou, s obojstranne uzatvorenými dnami, zachytávacia stanica, všetky potrebné armatúry, vzájomné prepojenie rúrami a tepelná izolácia patria do rozsahu dodávky a sú už z výrobného závodu ponúkané v namontovanom stave.

Technické informácie a dokumenty

Výmenník tepla spalín pre horúcovodné kotly

Potrebujete pomoc?