Modul na uvoľňovanie a spätné získavanie tepla EHM
Modul na uvoľňovanie a spätné získavanie tepla EHM

Komponenty

Modul na uvoľňovanie a spätné získavanie tepla EHM

Modul zvyšuje stupeň účinnosti a redukuje používanie paliva a dodatkovej vody.

  • Na spätné získavanie tepla z odsolenej vody/kondenzátu
  • Nárast stupňa účinnosti zariadenia až o 2 %
  • Zníženie nákladov na palivo, chladiacu vodu a odpadovú vodu
  • Rýchla a jednoduchá montáž, s malým počtom pripojení je okamžite pripravený na prevádzku

Popis

Prehľad

Modul získava naspäť veľkú časť obsiahnutého tepla z vôd (odsolená voda/kondenzát) sústavy kotlov na základe teploty. V expanznej nádobe expanduje voda, ktorá je pod tlakom. Para vznikajúca pri uvoľňovaní podporuje vyhrievanie zásobníka s napájacou vodou. V následne zaradenom výmenníku tepla sa dodatková voda kotlového zariadenia či sústavy predhrieva a odsolená voda/kondenzát sa ochladzuje na teplotu cca 35 °C.

Konštrukcia

Modul pozostáva z expanznej nádoby, integrovaného výmenníka tepla na získavanie tepla z nosnej konštrukcie a potrebnej výbavy.

Výbava

Modul je z výrobného závodu zmontovaný do finálnej podoby, so všetkými potrebnými armatúrami a ponúkaný aj s tepelným izolovaním.

Technické informácie a dokumenty

Výmenník tepla spalín pre horúcovodné kotly

Potrebujete pomoc?