Systém predhrievačov vzduchu APH
Systém predhrievačov vzduchu APH

Komponenty

Systém predhrievačov vzduchu APH

Týmto systémom je predhrievaný spaľovací vzduch a znižovaná teplota spalín. Zvyšuje sa tak stupeň účinnosti.

  • Na vyššiu efektívnosť systému a zmenšenú spotrebu palív až o 2 %
  • Predhrievanie spaľovacieho vzduchu prevezme malú časť tepelného výkonu horáka
  • Nízke investície v porovnaní s konvenčnými riešeniami, nízka doba amortizácie
  • Nízke nároky na údržbu a opravy

Popis

Prehľad
  • Pri novo zriaďovaných sústavách s parným kotlom s ekonomizérom sa predhrievanie vzduchu ponúka ako opatrenie na zvýšenie stupňa účinnosti, ak by pri konkrétnom procese nemalo zmysel začlenenie kondenzátora spalín.
  • Systém predhrievačov vzduchu je ponúkaný štandardizovane pre jednoplamencové alebo dvojplamencové parné kotly Bosch s horákmi Duoblock. Z hľadiska hospodárnosti má systém zmysel od výkonov kotla na úrovni cca päť ton pary za hodinu. Vďaka možnosti postavenia ventilátora na vrchnej časti kotla sa dá zrealizovať mimoriadne kompaktný systém s malou plochou potrebnou na postavenie. Návrat kapitálu sa bežne dostaví v priebehu 1,5 až 2 rokov.
Konštrukcia

Pri systéme Bosch sa čiastkový prúd nahriatej napájacej vody používa na zvýšenie teploty spaľovacieho vzduchu. Takto ochladený čiastkový prúd napájacej vody zvyšuje efektivitu ďalším znížením teploty spalín v následne zaradenom kombinovanom spalinovom výmenníku tepla.

Výbava

Systém predhrievačov vzduchu pozostáva z trojcestného ventilu, kombinovaného spalinového výmenníka tepla a z výmenníka tepla na strane vzduchu. V porovnaní s bežne trhovo dostupnými systémami s dvomi okruhmi, nie je potrebné obehové čerpadlo, expanzná nádoba a rôzne elektronické zabezpečovacie a regulačné zariadenia. Znižuje sa tak investičný výdavok, ako aj priebežné náklady na údržbu a náhradné diely.

Technické informácie a dokumenty

Výmenník tepla spalín pre horúcovodné kotly

Potrebujete pomoc?