Servisný modul pre kondenzát CSM
Servisný modul pre kondenzát CSM

Komponenty

Servisný modul pre kondenzát CSM

Modul zbiera vznikajúci kondenzát a efektívne ho prenáša naspäť do parného okruhu. Možnosť dodania aj ako vysokotlakové zariadenie pre kondenzát CHP.

  • Bezpečné využitie kondenzátu v systémoch parných kotlov
  • Zníženie spotreby energie a vody, znížením množstiev dodatkovej vody
  • Minimalizovanie expanzných strát pary, odsoleného a odkaleného množstva, menšia spotreba chemikálií
  • Znížený potenciál na vznik korózie v parnom systéme pre kondenzát, pri použití vysokotlakových zariadení pre kondenzát

Popis

Prehľad
  • Do servisného modulu pre kondenzát je zavedený, zbieraný a dočasne uskladnený kondenzát zo spotrebičov pary. Čerpadlo kondenzátu dopravuje kondenzát pri zodpovedajúcej potrebe vody, v závislosti od hladiny, naspäť do zariadenia na odplyňovanie napájacej vody.
  • Pri tlakovom kondenzátnom module sa kondenzát udržiava na tlaku a teplote, aby sa zabránilo expanzným stratám pary, prípadne aby boli podstatne nižšie. V prípade potreby je kondenzát prostredníctvom čerpadla kondenzátu privádzaný priamo k parnému kotlu. Opätovné odstraňovanie plynu z vysokotlakového kondenzátu nie je nevyhnutné.
Konštrukcia

Všetky komponenty sú v najvyššej kvalite výbavy hydraulicky rúrami prepojené do multifunkčnej montážnej jednotky, tepelne izolované a elektricky prepojené. Beztlakový servisný modul pre kondenzát sa montuje na stabilnom nosnom zariadení a je dimenzovaný na prízemné postavenie. Tlakový kondenzátny modul je pripravený na voľné zabudovanie a vyžaduje výšku prítoku najmenej 1,5 metra. Všetky funkcie sú počítačovo podporované s riadením s programovateľnou pamäťou a sú regulované samočinne.

Výbava

Modul pozostáva z komponentov: nádoba na kondenzát, čerpadlový modul kondenzátu, riadiaca skriňa a časti výbavy. Zariadenie je z výrobného závodu už vopred prepojené rúrami a tepelne izolované.

Technické informácie a dokumenty

Výmenník tepla spalín pre horúcovodné kotly

Potrebujete pomoc?