Analyzátor vody WA
Analyzátor vody WA

Komponenty

Analyzátor vody WA

Procesní monitorování kotlové vody a napájecí vody: V analyzátoru vody se měří koncentrace zbytkového kyslíku, hodnoty pH a vodivost v napájecí vodě a hodnoty pH v kotlové vodě.

  • Pro plně automatické měření a monitorování kvality kotlové vody
  • Zvýšení bezpečnosti provozu díky nepřetržitému monitorování hodnot vody
  • Automatizované monitorování pomocí neustálého měření hodnoty pH, obsahu kyslíku a vodivosti
  • Úspora chemikálií díky dávkování přísad podle potřeby
  • Zvýšení účinnosti zařízení díky snížení ztrát odluhu a úspoře energie brýdových par
  • Přístroj na rozbory vody může hlídat až tři kotle a lze ho integrovat do řízení s řídicí technikou

Popis

Přehled
  • Bezproblémový provoz kotle závisí na dobré kvalitě vody. Analyzátor vody provádí nepřetržité měření a monitorování hodnoty pH v kotlové vodě, obsahu kyslíku a vodivosti v napájecí vodě, hodnoty pH a vodivosti kondenzátu nebo vody v zásobníku páry
  • Všechna data se pomocí sběrnice přenášejí do systému řízení SCO. Společně s vodivostí kotlové vody a vodivostí jednotlivých proudů kondenzátu jsou tak v systému řízení k dispozici všechny relevantní parametry vody.
Konstrukce

Analyzátor vody se skládá z analytické části a elektronické části, které jsou umístěné ve dvou nástěnných skříních, které jsou z výroby spojené.

Vybavení
  • Analytická část obsahuje měřicí moduly: pH-Control pro měření hodnoty pH v kotlové vodě z maximálně 3 kotlů a v napájecí vodě, O2-Control pro měření obsahu kyslíku v napájecí vodě, senzor pro měření vodivosti v napájecí vodě, pro přípravu vzorků, chladič průtoku pro kotlovou a napájecí vodu a dále regulační armatury pro spouštění a rozdělování jednotlivých médií, průtokoměr pro vizuální kontrolu
  • Elektronická část obsahuje: řídicí jednotku včetně dotykového panelu, napájení, elektroniku měřicích modulů, komunikační procesory pro výměnu dat mezi analyzátorem vody WA a systémem řízení SCO

Technické informace a dokumenty

Další informace obdržíte v našem prospektu Příslušenství kotelny