Vandanalyseapparat WA
Vandanalyseapparat WA

Komponenter

Vandanalyseapparat WA

Procesorienteret overvågning af kedel- og kedelfødevand: I analyseapparatet måles restiltkoncentration, pH-værdi og ledeevne i kedelfødevand og pH-værdi i det tilsluttede kedelvand.

  • Til fuldautomatisk måling og overvågning af kedelvandets kvalitet
  • Øget driftssikkerhed med løbende overvågning af vandværdierne
  • Automatiseret overvågning med løbende måling af pH-værdi, iltindhold og ledeevne
  • Reduceret forbrug af kemikalier takket være behovsafstemt dosering af tilsætningsstoffer
  • Reduceret afsaltningstab og energibesparelse fra den frigivne damp øger anlæggets virkningsgrad
  • Et vandanalyseapparat kan overvåge op til tre kedler og integreres i anlæggets styringer med styreteknik

Fordele

Oversigt
  • Problemfri kedeldrift afhænger af en god vandkvalitet. Vandanalyseapparatet overtager den løbende måling og overvågning af: pH-værdi af kedelvand, pH-værdi, iltindhold og ledeevne af kedelfødevand, pH-værdi og ledeevne af kondensat eller dampbeholderens indeholdte vand
  • Alle data overføres via bussystemet til anlægsstyringssystemet SCO. Ud over kedelvandets ledeevne og ledeevnen af de enkelte kondensatflows foreligger alle de relevante vandparametre i anlægsstyringssystemet SCO.
Konstruktion

Vandanalyseapparatet består af analysedel og elektronikdel, der er monteret i to væghængte kabinetter, der er forbundet med hinanden fra fabrikken.

Udstyr
  • Analysedelen indeholder målemodulerne: pH-Control til måling af pH-værdien af indholdsvandet i maks. 3 kedler og af kedelfødevandet, O2-Control til måling af O2-indholdet i kedelfødevandet, ledeevnesensor til måling af ledningsevnen af kedelfødevandet, til prøveforberedelse, flowkøler til kedelvand og kedelfødevand samt styrearmaturer til omkobling og fordeling af de enkelte medier, mængdeviser til visuel kontrol
  • Elektronikdelen indeholder: styringsenhed inklusive touch-panel, spændingsforsyning, elektronik til målemodulerne, kommunikationsprocessorer til dataudveksling mellem vandanalyseapparatet WA og anlægsstyringssystemet SCO
Har du brug for hjælp?