Zariadenie na analyzovanie vody WA
Zariadenie na analyzovanie vody WA

Komponenty

Zariadenie na analyzovanie vody WA

Procesne orientované sledovanie kotlovej vody a vody napájajúcej kotol: v zariadení na analyzovanie sa merajú koncentrácie zvyškového kyslíka, hodnoty pH a vodivosti vo vode napájajúcej kotol a hodnoty pH v pripojenej kotlovej vode.

  • Na plnoautomatické meranie a sledovanie kvality kotlovej vody
  • Zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti kontinuálnym sledovaním hodnôt vody
  • Automatizované sledovanie nepretržitým meraním hodnoty pH, obsahu kyslíka a vodivosti
  • Úspora chemikálií vďaka dávkovaniu prísad podľa potreby
  • Zvýšenie stupňa efektívnosti zariadenia vďaka zníženým stratám spôsobeným odsolením a vďaka úspore energie v bridovej pare
  • Zariadenie na analyzovanie vody dokáže monitorovať až tri kotly a dá sa integrovať do ovládaní zariadenia s riadiacou technikou

Popis

Prehľad
  • Plynulá a bezproblémová prevádzka kotla závisí od dobrej kvality vody. Zariadenie na analyzovanie vody preberá kontinuálne meranie a sledovanie: hodnoty pH v kotlovej vode, hodnoty pH, obsahu kyslíka a vodivosti vo vode napájajúcej kotol, hodnoty pH a vodivosti kondenzátu alebo vody obsiahnutej v zásobníku pary
  • Všetky údaje sú prostredníctvom zbernicového systému prenášané do systému manažmentu zariadení SCO. Spoločne s vodivosťou kotlovej vody a vodivosťami jednotlivých prúdov kondenzátu sú tak dostupné všetky relevantné parametre vody v systéme manažmentu zariadení SCO.
Konštrukcia

Zariadenie na analyzovanie vody pozostáva z analytickej a elektronickej časti, ktoré sú umiestnené v dvoch nástenných skriniach navzájom prepojených už z výroby.

Výbava
  • Analytická časť obsahuje meracie moduly: pH Control na meranie hodnoty pH vo vode obsiahnutej v max. 3 kotloch a vo vode na napájanie kotlov, O2 Control na meranie obsahu kyslíka vo vode na napájanie kotlov, snímač vodivosti na meranie vodivosti vo vode na napájanie kotlov, na prípravu vzorky, prietokový chladič pre kotlovú vodu a vodu na napájanie kotlov, ako aj ovládacie armatúry na spínanie a rozdeľovanie jednotlivých médií, ukazovateľ prietoku na vizuálnu kontrolu
  • Elektronická časť obsahuje: ovládaciu jednotku vrátane dotykového panela, napájanie, elektroniku meracích modulov, komunikačné procesory na výmenu údajov medzi zariadením na analyzovanie vody WA a systémom manažmentu zariadení SCO

Technické informácie a dokumenty

Výmenník tepla spalín pre horúcovodné kotly

Potrebujete pomoc?